Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 03/9/2017 đến ngày 07/9/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1056/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 04 tháng 9 nam 2018

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018)

 

 

NỘI  DUNG

LÃNH ĐẠO UBND

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 03/9/2018

 

Nghỉ bù lễ 2/9

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 04/9/2018

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính    

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

 

08 giờ  00:   Dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trường THCS Văn Lương, huyện Long Điền.

Đ/c Nguyễn Văn Tai- PCT

 

 

 

 

Trường THCS Văn Lương, Long Điền

Chiền

14 giờ 00: Họp giao Ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hòang- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00:  Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án cải tạo bờ Tây sông Dinh (hạng mục đập giữ nước)

15 giờ 00: Làm việc phòng Quản lý đô thị.

16 giờ 30: Công bố Quyết dịnh giám sát Chi bộ phòng Quản lý đô thị và đồng chí Bí thư chi bộ.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

 

Phòng QLĐT

Ban QLDA 1 cùng dự

 

 

QLĐT;TCKH;Ban QLDA1; Ban QLC

 

Cấp ủy chi bộ phòng QLĐT; Văn phòng Thành ủy

 

 

 

 

 

 

Đ/c Công

 

 

 

 

 

 

Đ/c Phương

VP.UBND tỉnh ( 307)

 

 

 

 

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 05/9/2018

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

07giờ 30:   Dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 Trường THPT Bà Rịa.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Trường THPT Bà Rịa

07 giờ 30:  Dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Kim Dinh.

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Trường Tiểu học Kim Dinh

07 giờ 30:  Dự lễ khai giảng năm học 2018-2019 Trường Tiểu học Lê Thành Duy

08 giờ 30:  Tham dự tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài và nghiệp vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa ( 03 ngày).

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Trường Tiểu học Lê Thành Duy

 

Trường chính trị Tỉnh

Chiều

14 giờ 00:  Họp thành viên Ủy ban thông qua dự thảo báo cáo chuẩn bị tiếp và làm việc Đoàn công tác UBND Tỉnh.

16 giờ 00: Dự lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.

 

CT, các PCT

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

VP.HĐND và UBND; phòng TCKH

Thành viên UBND thành phố

Ban lãnh đạo VP

Tổng  hợp

HT số 2

 

 

 

HT Ban Tuyên giáo

Thứ Năm, ngày 06/9/2018

Sáng

08 giờ 30:   Họp Ban Thường vụ Thành ủy .

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.Thành uỷ

 Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo số liệu kinh tế giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 Phòng TCKH; Kinh tế; Chi cục Thống kê; Chi cục Thuế

 Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; Phòng TCKH;  Kinh tế; Chi cục Thống kê; Chi cục Thuế

Đ/c Chiến

Đ/c Tú, Linh, Trang

HT số 2

Thứ sáu, ngày 07/9/2018

 

Sáng

08 giơ 30: Thông qua phương án trang trí Nhà Tang Lễ; Đài phun nước Sông Dinh.

Đ/c Nguyễn văn Hoàng- CT

Ban QLDA1;Ban QLDA2

 Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30:    Cùng Bí thư Thành ủy đi thăm và làm việc BTV, BCH Đảng bộ phường Kim Dinh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT.UBND phường Kim Dinh

Chiều

14 giờ 00:  Dự phiên họp lần thứ 16 của Thường trực HĐND tỉnh   

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT

 

 

 

 

VP.HĐND Tỉnh

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch trồng rừng ngập mặn và Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Triển khai chủ trương thực hiện tổng kết nông nghiệp, nôn dân và nông thôn; Chủ trương phát triển thương mại- dịch vụ năm 2018; Báo cáo tiến độ thực hiện phương án di dời cụm tiểu thủ công nghiệp Hòa Long và công tác thống kê các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố.

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Kinh tế; TNMT

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

Phòng làm việc Đ/c PCT