Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1074/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 17 tháng 9 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 17/9/2017 đến ngày 21/9/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 17/9/2018

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

10 giờ 30: Dự họp giao Ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo kế hoạch chỉ đạo xử lý các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài.

VP. Tỉnh ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

15 giờ 00:  Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư  về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015-2017; kiểm tra việc cấp; điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015-2018; kiểm tra việc thực hiện quy định của Luật hợp tác xã tại tỉnh BR-VT.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức ngày khuyến học Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Hội khuyến học thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Ba, ngày 18 /9/2018

Sáng

 08 giờ 30:  Dự khai giảng năm 2018-2019 trường Trung cấp Biên phòng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Trường TC Biên phòng

08 giờ 30:  Cùng bí thư Thành ủy làm việc xã Long Phước về nâng cao chất lượng xã nông thôn mới.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

UBND xã Long Phước

08 giờ 30:  Giao ban quý III năm 2018 khối Văn hóa- Xã hội

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

Vp.UBND Tỉnh (301)

Chiền

14 giờ 00:  Rà soát tiến độ thực hiện và công tác BTGPMB dự án nâng cấp, mở rộng TL52, Địa đạo Long Phước và Trường mầm non Long Phước 2.   

 Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Ban QLDA1; TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

15 giờ 00:     Thông qua dự thảo kế hoạch kiểm tra hộ nuôi chim yếu trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 00:  Dự lễ truy tặng danh hiệu " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và tổng kết các hoạt dộng thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT B TTHNT tỉnh

Thứ Tư, ngày 19/9/2018

Sáng

08 giờ 30:    Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Xử lý kỷ luật sai phạm tại phường Phước Hiệp.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

15 giờ 30: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

 

 

 

 

HT B TTHN tỉnh

16 giờ 10: Hội nghị cán bộ chủ chốt về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-202

14 giờ 00: Đối thoại 03 hộ dân dự án cống họp rạch Thủ Lựu phường Long Toàn

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

UBND phường Long Toàn

14 giờ 00:  Tiếp làm việc Đoàn giám sát An toàn thực phẩm theo kế hoạch số 385/KH-MTTQ-BTT và Quyết Định 437/MTTQ-BTT ngày 23/8/2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 20/9/2018

Sáng

 Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 30: Hội nghị triển khai phương án A2

08 giờ 30:  Dự họp thường trực UBND Tỉnh nghe báo cáo việc bồi thường, hỗ trợ đất cho gia tộc Trần Dương Ngọc thuộc dự án Khu đô thị mới Nam QL51

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

08 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình ra lớp sau khai giảng năm học 2018-2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GD-ĐT

GDĐT;TCKH;QLĐT;Ban QLDA2; PCT.UBND các phường,xã; Hiệu trưởng Trường THCS, Tiểu học và mầm non

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

 Chiều

14 giờ 00:  Cùng Bí thư Thành ủy làm việc xã Hòa Long về nâng Cao chất lượng xã nông thôn mới.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

UBND xã Hòa Long

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Triển khai Quyết định, phương án chỉ đạo TĐT DS và Nhà ở năm 2019 .

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Chi cục thống kê

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 1

Thứ sáu, ngày 21/9/2018

 

08 giơ 30:  Tiếp làm việc Đoàn điều phối nông thôn mới của Trung ương.

Đ/c Nguyễn văn Hoàng- CT

Phòng Kinh tế; UBND 03 xã Hòa Long; Long Phước và Tân Hưng

 Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 1

Sáng

09 giờ 00:    Họp tỉnh Làm việc Ban tiếp công dân TW về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Thanh tra Thành phố cùng dự

Đ/c Công

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

08 giờ 00:  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) " về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vưc phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

BCH Quân sự Tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Giảii quyết hồ sơ hành chính  

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 00:  Họp kiểm điểm sai phạm trường THCS Nguyễn Thanh Đằng.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

18 giờ 30: Dự chương trình‘ Trung thu yêu thương" cho thiếu nhi thành phố năm 2018.

CT, các PCT

 

 

 

 

TTVH TP

Thức bảy, ngày 22/9/2018

 

19 giờ 00: :  Dự tết Trung thu phường Phước Trung

Đ/c Nguyễn văn Hoàng- CT

 

 

 

 

TTVH- HTCĐ Phước Trung

19 giờ 00: Dự Tết trung thu phường Phước Nguyên

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

TTVH- HTCĐ Phước Nguyên

19 giờ 00: Dự Tết trung thu phườngLong Hương

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

TTVH- HTCĐ Long Hương

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)