Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1090/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 9 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 24/9/2017 đến ngày 28/9/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 24/9/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang -PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 00:  Dự hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, xây dựng kế hoạch tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch  cùng dự

 

 

VNPT Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chiều

14 giờ 00:   Dự họp Ban nội dung diễn tập BV-18 tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

BCH Quân sự tỉnh.

14 giờ 00:  Làm việc Công ty cổ phần Barimex về tiến độ bàn giao hạ tầng dự án Khu nhà ở Long Toàn 2 và nghe   Báo cáo tiến độ giao đất Tái định cư và đất ở ngoài quy định của công trình Công viên Bà Rịa tại phường Phước Nguyên.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

Phòng QLĐT; Cty CP Barimex

 

 

 

HT số 3

14 giờ 00:  Dự hội nghị thành lập Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT MTTQ VN TP

Thứ Ba, ngày 25 /9/2018

Sáng

08 giờ 00:  Dự lớp tập huấn chuyên đề " Luật an ninh mạng" và một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh Quốc gia.

CT, các PCT

 

 

Ban lãnh đạo VP

 

HT Đảng TP

Chiền

14 giờ 00:  Họp giải quyết khiếu nại.   

 Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00: Dự họp chi bộ theo chỉ thị 10 tại phường Kim Dinh

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

UBND phường Kim Dinh

14 giờ 00:  Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị Quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Trung Tâm dân số

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 26/9/2018

Sáng

08 giờ 30:  Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình ra lớp sau khai giảng năm học 2018-2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GD-ĐT

GDĐT;TCKH;QLĐT;Ban QLDA2; PCT.UBND các phường,xã; Hiệu trưởng Trường THCS, Tiểu học và mầm non

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

15 giờ 30: Nghe báo cáo tiến độ thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

UBND xã Hòa Long; Long Phước; Tân Hưng; UBND phường Long Hương và Kim Dinh

14 giờ 00: Dự lễ kỷ niệm Ngày khuyến học Việt Nam lần thứ 11 ( 02/10/2018-02/10/2018)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Hội khuyến học

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT Đảng TP

Thứ Năm, ngày 27/9/2018

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực HĐND quý III năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

Đ/c Dung, Vân

HT số 1

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30:  Họp Thường kỳ UBND Tỉnh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng TCKH cùng dự

 

Đ/c Tú

VP.UBND Tỉnh (301)

 Chiều

14 giờ 30:  Họp tỉnh thông qua dự thảo Quyết định điều chỉnh quy định tách thửa trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng QLĐT; TNMT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

15 giờ 30 Nghe báo cáo việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh.

14 giờ 00: Dự Hội nghị sơ kết 02 thực hiện Chỉ thị số 837/CT-BTL ngày 14/4/2017 của Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

BCH Quân sự tỉnh

Thứ sáu, ngày 28/9/2018

 

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khóa XIV

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

Đ/c Vân

HT UBND xã Hòa Long

 

08 giờ 30:  Họp Hội đồng thi tuyển công chức phường, xã.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng Nội vụ

Thành viên Hội đồng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Dự họp Chi bộ văn phòng HĐND và UBND thành phố

CT,các PCT

 

Toàn thể đảng viên chi bộ VP.HĐND và UBND

Ban lãnh đạo Vp

 

HT số 1

14 giờ 00:  Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Sáu - Quốc hội khóa XIV

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

Đ/c Dung, Vân

HT Đảng TP

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)