Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1093/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 01 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 05/10/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 05/11/2018

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Tiếp công dân (cả ngày)

08 giờ 30: Họp Ban chỉ đạo BV-18

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

15 giờ30:   Làm việc phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị về báo cáo phục vụ giám sát HĐND Tỉnh về tình hình thực hiện các dự án khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TCKH, QLĐT, Đội TTĐT

Phòng TCKH, QLĐT, Đội TTĐT

 

 

Phòng làm việc

15 giờ 30: Làm việc Sở Văn hóa- Thể thao về kế hoạch trang trí tết Kỷ Hợi 2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng VHTT cùng dự

 

Đ/c Oanh

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 06/11/2018

Sáng

08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10-HĐND Tỉnh tại xã Hòa Long- Long Phước

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

UBND xã Long Phước

08 giờ 30: Thông qua Kế hoạch phát triển thương mại, du lịch và  thảo kế hoạch hàng động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng ( khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đc/ Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 3

08 giờ 30: Họp tỉnh nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Chương trinh văn hóa,văn nghệ Tết Kỷ Hợi 2019, phát động phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

Phòng VHTT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh ( 402)

Chiền

Giải  quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10-HĐND Tỉnh tại phường Long Toàn- Long Tâm

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

TTVHHTCĐ phường Long Tâm

14 giờ 00: Rà soát kế hoạch chuẩn bị lễ mittinh hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng LĐTB-XH

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Minh

HT 1

Thứ Tư, ngày 07/11/2018

Sáng

08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10-HĐND Tỉnh tại phường Phước Hiệp - Phước Trung

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

UBND phường Phước Trung

08 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:  Họp BCĐ Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh và nghe báo cáo thực hiện NQ47 của HĐND Tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng LĐTB- XH cùng dự

 

Đ/c Minh

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

Họp Thường trực UBND thành phố:

14 giờ 00: Thông qua dự thảo kế hoạch phân bổ chỉ tiêu thu- chi ngân sách năm 2018.

15 giờ 00: Nghe báo cáo kế hoạch mua sắm tập trung năm 2019.

16 giờ 00:  Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏa nhân dân trong tình hình mới.

16 giờ 30:  Thông qua dự thảo đề cương chính trị (Tổng quát) Nhà truyền thống địa đạo Long Phước và Market trang trí tết 2019 tại vòng xoay co.opmart và ngã ba Long Hương (cổng chào thành phố.)

CT, các PCT

Các đơn vị dự họp

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Trang

HT số 2

 

14 giờ 00:    Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10-HĐND Tỉnh tại phường Long Hương- Kim Dinh

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT

 

 

 

 

UBND phường Long Hương

Thứ Năm, ngày 08/11/2018

Sáng

08 giờ 30:  Họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 00: Dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10-HĐND Tỉnh tại phường Phước Nguyên, Phước Hưng và Tân Hưng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiều

Họp Thường trực UBND thành phố:

14 giờ 00:  thông qua dự thảo danh mục XDCB năm 2019.

15 giờ 00:  thông qua báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

15 giờ 30:  Nghe báo cáo việc Miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh tại chợ Long Hương.

16 giờ 00:  Thông qua phương án tính toán bồi thường, hỗ trợ gia tộc Trần Dương Ngọc và giải quyết đất đai khu vực tranh chấp đất quốc phòng thuộc dự án CV Bà Rịa (giai đoạn 2)

16 giờ 30: Nghe báo cáo đầu tư hệ thống cấp nước khu tái định cư Long Toàn.

CT, các PCT

Các đơn vị dự họp

-Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ sáu, ngày 09/11/2018

 

Sáng

 

08 giờ 30:  Dự họp Thường trực UBND Tỉnh thông qua các Tờ trình, trình kỳ họp thứ 10 HĐND Tỉnh của Sở: Tư pháp, Tài chính và TNMT.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh ( 302)

08 giờ 30:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện thông báo số 1085/TB-UB ngày 21/9/2018 về tình hình triển khai Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

BHXH thành phố; các đơn vị dự họp

TCKH; TP; BHXH; LĐTBXH; PCT UBND các phường,xã;Cán bộ phụ trách BH; Đại lý bảo hiểm

Đ/c Chiến

Đ/c Minh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Dự  Hội nghị thông tin thời sự Tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT

 

 

 

 

HT A TTHN tỉnh

14 giờ 00: Rà soát kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm Nâng cao chất lượng thành phố văn hóa và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chủ nhật, ngày 11/11/2018

Sáng

07 giờ 00: Dự lễ mittinh hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018.

 

 

 

 

 

CV Lê Thành Duy

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)