Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 57/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 21/01/2019

Sáng

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

07 giờ 00: dự Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2019 

TTVHNT tỉnh

08 giờ 30:  Họp giao Ban Thường trực Thành ủy

VP. Thành ủy

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa và Thông tin năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chinh  

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giữa các Tôn giáo năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT Đảng TP

Thứ Ba, ngày 22/01/2019

Sáng

09 giờ 00:  Họp mặt và chúc tết các tôn giáo nhân dịp mừng Đảng, mửng Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:  Dự Hội nghị tổng kết Liên minh HTX năm 2018.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Kinh tế cùng dự

 

 

47 Bà Triệu,TP Vũng Tàu

08 giờ 00:  Đi thăm và chúc thọ, mừng thọ người tròn 90 tuổi vào dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Theo kế hoạch

Chiều

14 giờ 00: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN tháng 01 và Kế hoạch tháng 02, quý I năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND TP

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Tổ tổng hợp

HT số 2

14 giờ 00:  Dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh năm 2018.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VPUBT(501)

14 giờ 00:  Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 34/2014/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn (2015-2017)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTB&XH

Có thư mời riêng

 

Đ/c Minh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 23/01/2019

Sáng

08 giờ 30:  Dự Hội nghị tổng kết Công an thành phố năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Công an TP

08 giờ 00:  Đi thăm và chúc tết Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Đ/c  Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HTB TTHNT

Chiều

14 giờ 00: Đi thăm và chúc tết Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

Đ/c Công

Theo kế hoạch

14 giờ 00: Nghe báo cáo việc triển khai thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị năm 2019, trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Đội TTĐT TP

Đội TTĐT, phòng QLĐT,công an TP, UBND các phường,xã, Ban QLC Bà Rịa

Đ/c Công

Đ/c Tú

HT số 3

14 giờ 00: Đi thăm và chúc tết Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Theo kế hoạch

Thứ Năm, ngày 24/01/2019

Sáng

09 giờ 30: Dự lễ tổ chức đón tiếp các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

BCH Quân sự TP

08 giờ 00:  Đi thăm và chúc tết Kỷ Hợi năm 2019

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Theo kế hoạch

08 giờ 30:  Họp Hội đồng để thông qua kết quả công tác xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Tư Pháp

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố phiên cuối năm 2018 và Tổng kết nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

BCH Quân sự TP

14 giờ 00:  Dự lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2018 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

14 giờ 00: Dự Hội nghị cán bộ CCVC Văn Phòng HĐND và UBND thành phố năm 2019

CT, các PCT

Văn phòng HĐND và UBND thành pố

Toàn thể CBCCVC Văn phòng HĐND và UBND

Ban lãnh đạo VP

 

HT số 1

Thứ Sáu, ngày 25/01/2019

Sáng

07 giờ 00: Viếng nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh.

CT, các PCT

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh

08 giờ 00:  Dự  phát lệnh nhập ngũ năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

BCH Quân sự TP

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

09giờ 00: Dự họp giao ban HĐND TP tháng 1/2019

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

 

08 giờ 30: Dự hội nghị ‘Gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018"

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HTB TTHNT

Chiều

14 giờ 00:   Hội nghị tổng kết Công tác đảm bảo Trật tự ATGT năm 2018, triển khai kế hoạch đảm bảo ATGT năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 Phòng QLĐT. Công an Thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú

HT số 1

14 giờ 00: làm việc phòng Kinh tế nghe báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

 

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

Phòng làm việc

Giải  quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)