Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 830/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 10 tháng 6 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019)

 

NỘI  DUNG

LÃNH ĐẠO UBND

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 10/6/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

09 giờ 00: Họp Tỉnh;

1. Công bô quyết định thanh tra của Bộ Nội vụ

2. Thông qua báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng gạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh.   

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng Nội vụ cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

Giải quyết hồ sơ hành chính

Các PCT

 

 

 

 

 

Chiền

14 giờ 00:  Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

15 giờ 00:  Khảo sát công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường Long Hương.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

QLD8T;TNMT;Ban QLDA1, UBND phường Long Hương,

 

 

Tập trung tại UBND TP sau đó đi thực địa

14 giờ 00:  Họp tỉnh nghe báo cáo đề xuất lựa chọn một số cơ sở Giáo dục, y tế, văn hóa của Nhà nước cho tư nhân thuê trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (402)

Thứ Ba, ngày 11/6/2019

Sáng

08 giờ 30: Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về " tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Phòng họp trực tuyến BCH quân sự tỉnh

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm trên địa bàn thành phố vào cụm tiểu thủ công nghiệp xã Hòa Long và khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT số 3

08 giờ 00: Dự hội nghị tổng kết công tác hiến máu nhân đạo.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

TP. Vũng Tàu

Chiều

14 giờ 00:  nghe báo cáo danh mục dự án đầu tư  giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách thành phố)

16 giờ 00: nghe báo cáo kết quả rà soát và đề xuất  xử lý khu tập thể thủy sản phường Phước Trung.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng TCKH- Ban QLDA2

 

Phòng QLĐT; UBND phường Phước Trung

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00:   Thông qua dự thảo phương án ắp xêp di dời các cơ sở nuôi thủy sản lòng bè trên sông Chà Và và tiểu khu 1 phường Kim Dinh và các lòng bè nuôi trồng trái phép trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT số 3

14 giờ 00: nghe báo việc vẽ bản đồ truy tìm hài cốt liệt sỹ.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

BCH Quân sự TP

 Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 3

Thứ Tư, ngày 12/6/2019

Sáng

08 giờ 30:  Dự hội nghị tổng kết Đảng ủy quân sự thành phố về Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (NK 2015-2020)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

BCH Quân sự TP

08 giờ 30:   Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần vinh Quang- PCT

 TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30: Xét thi đua ngành giáo dục năm học 2018-2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng Nội vụ, GDĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2013-2018 cho Đoàn công tác Thanh tra Bộ Xây dựng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng QLĐT

Phòng QLĐT; Đội TTĐT; UBND các phường (công chức địa chính- xây dựng)

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00:  Họp giao ban XDCB, rà soát công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Ban QLDA 1và 2; TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Phòng Y Tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 13/6/2019

Sáng

08 giờ 30: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy về kết quả 2 năm xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng xét duyệt nhà ở xã hội ( Dự án nhà ở Lan Anh 2, Lan Anh 4)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Thành viên Hội đồng xét duyệt

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 3

08 giờ 30: Tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Hội chữ thập đỏ thàn phố

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

 

 

 

14 giờ 00:   Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy với lãnh đạo UBKT, các Ban Đảng ,UB.MTTQ thành phố và Bí thư đảng ủy các phường,xã

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

15 giờ 00:  Họp tỉnh nghe báo cáo việc bồi thường, hỗ trợ về đất cho gia tộc Trần Dương Ngọc do bị thu hồi đất thuộc dự án khu đô thị mới Nam QL51.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

14 giờ 00:  Sơ kết hoạt động Văn hóa và Thông tin thành phố và xã, phường 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Sáu, ngày 14/6/2019

Sáng

08 giờ 30:     Làm việc Đoàn giám sát của Ban Nội chính tỉnh ủy về " Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" (giai đoạn 2016-2021)

Đ/C Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP.Thành ủy

08 giờ 30: Họp thường kỳ UBND Tỉnh tháng 5/2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng Tài chính- Kế hoạch cùng dự

 

Đ/c Tú

VP. UBND Tỉnh (301)

Chiều

14 giờ 00:  Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cho Đại biểu HĐND thành phố.

Đ/c Nguyễn  Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

14 giờ 00: Họp thống nhất bàn giao chung cư Lô B Gò Cát 6, phường Long Tâm.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

14 giờ 00: Làm việc phòng LĐTBXH nghe báo cáo việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và danh sách hộ người là người có công chưa có đất

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Tú

HT số 2

Thứ bảy, ngày 15/6/2019

Sáng

10 giờ 00: Dự  kỷ niệm 20 năm cũng cố và phát triển Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu thủy sản BR-VT.

Đ/c  Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

Nhà hàng Hữu Nghị, TP.Vũng Tàu.

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)