Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 853/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 17 tháng 6 nam 2019

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của UBND thành phố Bà Rịa

(Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019)

 

NỘI  DUNG

LÃNH ĐẠO UBND

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 17/6/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

09 giờ 30: Làm việc Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng Nội vụ cùng dự

 

 

VP. Thành ủy

Khu biệt thự C1,TTHCT

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

09 giờ 00: Làm việc phòng LĐTBXH nghe báo cáo việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và danh sách hộ người là người có công chưa có đất.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH

Có Thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c

HT số 2

Chiền

14 giờ 00:  Nghe Chuyên gia Kinh tế Trần Sĩ Chương- Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn trình bày về: quy hoạch chung và quy hoạch ven biển cho Bà Rịa- Vũng Tàu; Dự án Trung tâm y tế cao cấp

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

15 giờ 30: Thông qua dự thảo văn bản xin chủ trương giao đất ở ổn định cuộc sống.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

TTPTQĐ

 

Đ/c Quế

phòng làm việc

14 giờ 00:   nghe báo cáo tình hình chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 tại thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GDĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Ba, ngày 18/6/2019

Sáng

08 giờ 30:  Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cho Đại biểu HĐND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

VP. HĐND và UBND

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

08 giờ 30: Họp tỉnh làm việc Đoàn kiểm tra công tác phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản của BCĐ 138/CP Chính phủ.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh (301)

Đi công tác (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00:  Dự tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HT Ban Tuyên giáo

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đằng và ông Nguyễn Văn Tiến.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 TTPTQĐ;TNMT; Thanh tra TP cùng dự

 

 

Thanh tra Tỉnh

Thứ Tư, ngày 19/6/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT và Đ/c Trần Vinh Qung- PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30:  Thông qua Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2019 trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

Thành Đoàn Bà Rịa

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00:  Tiếp xúc cử tri xã Long Phước.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

Đ/c Chiến

 

HT xã Long Phước

14 giờ 00:  Rà soát công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

 

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài -PCT

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

Sáng

Tiếp công dân ( cả ngày)

08 giờ 30:  Tiếp và làm việc Đoàn Công tác Chủ tịch UBND Tỉnh về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2019.

CT, các PCT

VP.HĐND và UBND

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo

Tổ tổng hợp

HT số 1

Chiều

 

 

 

14 giờ 00:   Dự họp Thường trực Tỉnh ủy về kết quả 2 năm xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

14 giờ 00:   Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

 

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 21/6/2019

Sáng

08 giờ 30:   Khảo sát, xác định địa giới hành chính để thực hiện chuyển giao Núi Dinh, điều chỉnh địa giới hành chính giũa  thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa.   

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

TNMT; NV; UBND phường Long Hương; Kim Dinh và Tân Hưng

Đ/c Chiến

 

Tập trung tại VP.HĐND và UBND TP

08 giờ 30: Họp thường kỳ UBND Tỉnh tháng 5/2019

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. UBND Tỉnh(301)

07 giờ 30: Hội nghị giao ban quý II/2019 cụm 19 tỉnh, thành phố phía Nam về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT B TTHNT

Chiều

14 giờ 00:  Họp dân công trình đường Nguyễn Thị Định, phường Phước Nguyên.

Đ/c Nguyễn  Văn Hoàng- CT

Ban QLDA2, TTPTQĐ; QLĐT;TNMT;UBND phường Phước Nguyên

-QLĐT;TNMT;TTPTQĐ;TCKH; UBND phương Phươc Nguyên

-Hộ dân (UBND phường mời)

 

Đ/c Quế

UBND phường Phước Nguyên

14 giờ 00:   Thông qua dự thảo kế hoạch về định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT số 3

14 giờ 00: Nghe báo cáo kế hoạch xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng NV;GDĐT

Nội Vụ; GDĐT

 

Đ/c Dung

Phòng làm việc

 

Nơi nhận:

- TT.TU, TT.HĐND Thành phố;

- CT, các PCT.UBND Thành phố;

- Văn phòng HĐND&UBND Thành phố;

- Đăng tải Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Bà Rịa,

địa chỉ: http://baria.baria-vungtau.gov.vn;

- Lưu: VT, TH.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Văn Chiến 

(đã ký)