Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1065/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

08 giờ 30: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để góp ý Dự thảo cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội VII Đảng bộ tỉnh.

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

 

09 giờ 30:  Họp Hội đồng xét nângbậc  lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Thành viên hội đồng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

Chiền

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

14 giờ 00: Làm việc phòng Quản lý đô thị.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Phòng QLĐT

 

 

Phòng làm việc

14 giờ 00: Thống nhất triển khai nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và UBND thành phố về hỗ trợ Quỹ từ thiện.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng LĐTBXH; Hội Khuyến  học TP

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

 

Phòng làm việc

Thứ Ba, ngày 23/7/2019

Sáng

08 giờ 30:  Đi thăm gia đình chính sách và người có công nhân kỷ niệm 72 Ngày Thương binh Liệt sỹ (cả ngày)

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

Theo Kế hoạch

07 giờ 30: Dự khai mạc Hội thao TDTT Bộ đội Biên phòng năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

Trường TC biên phòng

Chiều

14 giờ 00:  Giải quyết  kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Lý (đại diện gia tộc Trần Dương Ngọc).

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

TNMT;TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

15 giờ 30: Làm việc ông Phạm Công Đức, phường Kim Dinh.

Ban tiếp công dân

Đ/c Chí

14 giờ 00: Giao ban công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2019

Đ/c Trần Vinh Qung- PCT

 

 

 

 

HTB TTHNT

Thứ Tư, ngày 24/7/2019

Sáng

08 giờ 30:  Họp Thường trực UBND thành phố:

1.  Thông qua dự thảo Kế hoạch di dời lòng bè.

2. Nghe báo cáo giải quyết đơn ông Trần Văn Thương

3. Nghe báo cáo di dời đền thánh Đa Minh

4. Nghe báo cáo việc xin chuyển mục đích sử dụng đất của bà Dương Thị Tùy (quy hoạch biệt thự, không đúng lô).

5. Báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất xử lý ngập úng đường vào trường mầm non Tân Hưng; Di dời tượng Đức Mẹ giáo xứ Kim Hải.

6. Nghe báo cáo xin chủ trương đền bù bằng đất cho ông Trần Thanh Tịnh

7.Nghe báo cáo kinh phí về tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ; các lớp theo Đề án của Trung ương, chương trinh của Trung ương, của tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị địa phương năm 2019.

8. Nghe báo các gia đình chính sách là hộ nghèo không thể thoát nghèo.

CT, các PCT 

QLĐT;TTPTQĐ;TCKH;NV;KT;LĐTBXH;

QLĐT;TTPTQĐ;TCKH;NV;KT

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Tú; Đ/c Quế;  Đ/c Trang 

HT số 2

08 giờ 30:  Triển khai hỗ trợ chặng 4 giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương Cúp Tôn Thiên Lộc lần thứ vi năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 3

Chiều

14 giờ 00:  Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến về công tác cán bộ. 

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

14 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Thứ Năm, ngày 25/7/2019

Sáng

08 giờ 30:   Họp dân dự án nâng cấp, mở rộng đường CMT8 (đoạn từ Nhà tròn đến đường Nguyễn Thanh Đăng)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Hội đồng bồi thường

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT; Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT UBND phường Phước Hiệp

08 giờ 30: Thông qua dự thảo kế hoạch khảo sát, thống kê, cập nhật số liệu các cơ sở tôn giáo năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 3

Chiều

14 giờ 00:  Ký pháp lý đóng dấu xác nhận bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

14 giờ 00: Họp Hội đồng giải quyết khiếu nại.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 26/7/2019

Sáng

07 giờ 00:  Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ.

CT, các PCT

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

08 giờ 30:  Họp Hội đồng xét duyệt nhà ở xã hội Lan Anh 2, Lan Anh 4

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng QLĐT

Thành viên Hội đồng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 3

08 giờ 30:  Dự Sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2019

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

HT UBMTTQ TP

Chiều

15 giờ 00:  Dâng hương viếng đền thờ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

Ban lãnh đạo

 

Theo Kế hoạch

14 giờ 00: Nghe báo cáo vị trí xây dựng cụm dân cư vùng thiên tai.      

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Kinh tế

KT; QLĐT; TNMT; TCKH; UBND Xã Hòa Long

Đ/c Tây

Đ/c Trang

HT số 3

18 giờ 00: Trực đền thời liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ

CT, các PCT

 

 

Đ/c Chiến

 

Theo Kế hoạch

Thứ bảy, ngày 27/7/2019

 

07 giờ 00: Dự lễ và trực tiếp khách  đền thở liệt sỹ  nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

 

 

 

Đ/c Chiến

 

Theo Kế hoạch

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)