Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019)

 

NỘI  DUNG

LÃNH ĐẠO UBND

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 12/8/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

08 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

 

09 giờ 00:  Nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Ban QLDA1, TCKH

Có thư mời riêng

 

Đ/c Trang

HT số 3

09 giờ 00:  Họp thống nhất chương trình tổ chức Lễ công nhận và xếp hạnh di tích đình thần Phước Lễ.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiền

14 giờ 00: Họp tỉnh Thông qua kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh BR-VT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và dự toán lập nhiệm vụ quy hoạch.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

14 giờ 00:  Cùng Đoàn rà soát giải quyết khiếu nại của Thanh tra Chính phủ khảo sát thực địa dự án HL10.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

Thực địa

Giải quyết hồ sơ hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/8/2019

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

08 giờ 00: Dự hội nghị của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND Tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự

 

 

VP.HĐND Tỉnh (501)

08 giờ 30: Họp tỉnh Làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

14 giờ 00:  Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết 01 năm thực hiện phong trào " Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

HTB TTHNT

14 giờ 00:Khảo sát mở rộng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Long Phước.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng TNMT, QLĐT

-QLĐT,TNMT,Ban 1, UBND xã Long Phước

Đ/c Công

Đ/c Phương

Tập trung VP. HĐND và UBND TP

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 14/8/2019

Sáng

08 giờ 30:   Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Phòng GDĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Trí.

15 giờ 30: Họp Hội đồng giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00:  Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

 

Đ/c Quế

HT số 3

14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Trung tâm y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

Sáng

Đi Công tác (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Tiếp làm việc Đoàn rà soát giải quyết khiếu nại của Thanh tra Chính phủ (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

HT số 2

Đi công tác (cả ngày)  

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 16/8/2019

Sáng

Đi công tác (cả ngày)  

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30:  Tiếp làm việc Đoàn rà soát giải quyết khiếu nại của Thanh tra Chính phủ (cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

 

 

 

UBND phường Long Toàn

08 giờ 30: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về chủ trương sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Phòng Nội  vụ cùng dự

 

Đ/c Dung

VP. Tỉnh ủy

Chiều

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT