Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT của UBND thành phố Bà Rịa (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1134/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 09 tháng 9 nam 2019

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 09/9/2019

 

Chào cờ đầu tuần

CT, các PCT

 

 

 

 

 

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

 

 

 

VP. Thành ủy

09 giờ 00 đến 10 giờ 00: thông qua dự thảo báo cáo giải quyết khiếu nại ông Nguyễn Văn Đằng và ông Nguyễn Văn Tiến theo liên quan đến công trình Công viên Bà Rịa (giai đoạn 2) theo Kết luận  của UBND tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Trung Tâm phát triển quỹ đất

Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng 1, Thanh tra TP, phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Phước Nguyên

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT. số 3

10 giờ đến 10 giờ 30: Nghe báo cáo dự thảo thực hiện kết luận của HĐND tỉnh về dự án mở rộng đường Cách mạng tháng 8 (đoàn từ Nhà tròn đến đường Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Phòng Quản lý đô thị

Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng 1, , phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND phường Phước Hiệp

Đ/c Nhàn

10 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo kết luận của Thanh tra Bộ tài chính năm 2014

Phòng Nội vụ

Phòng nội vụ, TC-KH, Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1

Đ/c Trang

Giải quyết hồ sơ hành chính 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Chiền

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực thành ủy:

Thông qua nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

15 giờ 30:  Thông qua các nội dung về chế độ hội họp và làm việc thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

Phòng họp BTV Thành ủy

15 giờ 30: Nghe báo cáo đề án xây dựng và quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 

Thư mời UBND tỉnh

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Giải quyết hồ sơ hành chính 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 10/9/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp Thường trực UBND thành phố

CT, các PCT

Các đơn vị

Có thư mời riêng

BLĐ. VP

Các đ/c chuyên viên

HT. số 2

Chiều

 

14 giờ 00:  Nghe báo cáo tình hình thiếu biên chế của các phòng ban

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 2

14 giờ 00:Thông qua Kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công Nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TPBR vào cụm công nghiệp Hòa Long và các lò giết mổ gia súc, gia cầm vào cụm công nghiệp tập trung xã Long Phước

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

 Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Trang

HT số 3

13 giờ 00:  Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và An ninh

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

- HT. BCHQS TP

18 giờ 30: Dự tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng thành phố Bà Rịa năm 2019.

- HT. Trung tâm văn hóa TT-TT thành phố Bà Rịa

Thứ Tư, ngày 11/9/2019

Sáng

08 giờ 30: Nghe UBND thành phố báo cáo quy hoạch hai bờ kè sông Dinh; Quy hoạch khu dân cư khu vực ngã ba Bà Rịa

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT 

 

 

 

 

Phòng họp BTV Thành ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng bồi thường và HT-TĐC

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Dự hội nghị nghe hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp và triển khai Quy định về chế độ tổ chức Đại hội Đảng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

Hội trường B trung tâm hội nghị tỉnh

19 giờ 00: dự tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường Phước Trung

TTVH học tập cộng đồng phường Phước Trung

14 giờ 00:  Dự hội nghị nghe hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp và triển khai Quy định về chế độ tổ chức Đại hội Đảng

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

       

Hội trường B trung tâm hội nghị tỉnh

19 giờ 00: dự tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường Phước Nguyên

TTVH học tập cộng đồng phường Phước Nguyên

14 giờ 00: Thông qua thiết kế nâng cấp cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa và Thông qua các danh mục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

 Phòng Văn hóa Thông tin

 Có thư mời riêng

 Đ/c Công

 Đc Tú

HT. số 2

19 giờ 00: dự tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường Long Hương

       

TTVH học tập cộng đồng phường Long Hương

Thứ Năm, ngày 12/9/2019

Sáng

08 giờ 30: Họp Thường trực tỉnh ủy:

Nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

 

Phòng TC-KH cung cấp báo cáo

 

 

Văn phòng Tỉnh ủy (Tầng 3)

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố và xử lý các vướng mắc về xây dựng cơ bản.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT 

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 3

07 giờ 30: Dự khai mạc Hội thi "Tự hào Đảng quang vinh" 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

Trung tâm y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Tây,  Đ/c Oanh

 

TTVH-TTTT

08 giờ 30: Nghe báo cáo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết 8 tháng đầu năm và phương hướng giải pháp 4 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn

HT. số 1

Chiều

 

14 giờ 00: Dự giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của UBND TPBR

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT

Phòng Nội vụ

Phòng Nội vụ, TC-KH, Phòng giáo dục và đào tạo, UBND các phường, xã

Đ/c Chiến

Đ/c Dung

HT số 1

14 giờ 15: Thông qua việc triển khai thi công các tuyến ống thuộc dự án thu gom xử lý nước thải trên địa bàn TPBR

Phòng Quản lý đô thị

Phòng QLĐT, Ban QLDA chuyên ngành DD và CN tỉnh, Công ty TNHH Thoát nước và phát triển đô thị (Busadco), Ban QLDA và ĐTXD 1, 2.

Đ/c Công

 Đ/c Nhàn

  HT số 2

Mời Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh khảo sát bồi thường mật độ cây trồng của hộ Văng Văn Chuồng và ông Trịnh Công cẩn, Tỉnh lộ 52, Long Phước

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

 Phòng Kinh tế

 Có thư mời riêng

Đ/c Công 

Đ/c Quế 

 HT số 3

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

         

Thứ Sáu, ngày 13/9/2019

Sáng

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Họp Hội đồng kỷ luật thành phố,về  kiểm điểm các tập thể, cá nhân theo kết luận của Thanh tra Bộ tài chính năm 2014

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

Phòng Nội vụ

Hội đồng kỹ luật

Đ/c Công

Đ/c Dung

HT. số 2

08 giờ 00: dự triển khai kế hoạch tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI,nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

Theo Quyết định 2568

Đ/c Chiến, Đ/c Công

 

VP. Thành ủy

Chiều

 

14 giờ 00: nghe và cho ý kiến về kế hoạch triển khai tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng -CT

 

Theo thư mời tỉnh ủy

 

 

VP tỉnh ủy (tầng 3)

14 giờ 00: Họp đối thoại bà Mỹ thuộc dự án công trình Rạch Thủ Lựu phường Long Toàn

Đ/c Trần Vinh Quang

 

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT .UBND phường Long Toàn

Giải quyết hồ sơ hành chính

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)