Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 44/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 02 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 20/02/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP.Thành ủy

Tiếp công dân (cả ngày)

Ban tiếp công dân

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND thành phố:  Tiếp và làm việc Chi cục thủy lợi về việc sử dụng kinh phí cấp bù thủy lợi tại Kết luận số 28/KL- TGS của đoàn kiểm tra theo quyết định 1676/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND Tỉnh.

 

Phòng TCKH; phòng Kinh tế

 

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 32/TB-UBND ngày 13/02/2017 của UBND Tỉnh về nội dung liên quan đến việc mua nhà ở xã hội của Công ty TNHH MTV Lan Anh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH

TCKH; QLĐT;TNMT;TTPTQĐ;UBND xã Hòa Long; Cty TNHH MTV Lan Anh

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

-Làm việc phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng Văn hóa Thông tin nghe báo cáo về kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao trên địa bàn thành phố lần thứ VII năm 2017 và tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh BR –VT lần thứ VII năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND

Phòng TCKH; Phòng VHTT

TCKH; VHTT

Đ/c Trí

Đ/c Tú

Phòng làm việc Đ/c PCT

-Nghe báo cáo việc chọn đơn vị thực hiện thí điểm xác định giá trị và quản lý sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết tại Turng tâm văn hóa, thể thao- Học tập cộng đồng trên địa bàn.

Thứ Ba, ngày 21/02/2017

Sáng

Làm việc với thành viên Đoàn thanh tra việc cấp giấy CN.QSDĐ cho bà Tăng An; Giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND

Thanh tra TP; Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Quế

HT số 2

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Dự lễ trao quyết định cho Hiệu trưởng Trường mần non Long Xuyên

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Nội vụ

Nội vụ; phòng GDĐT; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hòa Long;Ban giám hiệu trường mần non Long Xuyên.

Đ/c Trí

Đ/c Quế

Trường mầm non Long Xuyên

Chiều

CT, các phó CT UBND thành phố:

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

14 giờ: Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về việc lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu để bầu bổ sung ủy viên Ban thường vụ Thành ủy khóa V, nhiện kỳ 2015-2020.

 

15giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT UBND thành phố: Họp Ban thường vụ Thành ủy

VP.thành ủy

Thứ Tư, ngày 22/02/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự Kế hoạch giám sát chuyên đề " Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh BR –VT" và kế hoạch giám sát số 23/KH-ĐĐBQH ngày 10/02/2017, làm việc với UBND phường Phước Nguyên.

 

 

 

 

 

UBND phường Phước Nguyên

Đ/C Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.

 

 

 

 

 

VP. Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND thành phố: Thăm các cơ quan y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Chiều

Giải quyết khiếu nại; Rà soát xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công trên địa bàn phường Kim Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Thanh tra TP; TNMT; Ban Tiếp công dân và UBND phường Kim Dinh

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 2

Thông qua phương án giá dịch vụ công ích năm 2017

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH

TCKH; QLĐT; Cty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa

Đ/c Trí

Đ/c Phương

Phòng làm việc Đ/c PCT

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/02/2017

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

 

 

 

 

Bộ CHQST

 

Cưỡng chế thu hồi đất công trình Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (Cả ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

 

 

 

Tập trung tại VP.HĐND và UBND TP

Sáng

Tiếp và làm việc Ban chỉ đạo Người cao tuổi Tỉnh  làm việc với Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT cơ sở.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Hội người cao tuổi thành phố.

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 3

Chiều

Thông qua chính sách sản xuất nông nghiệp và nông thôn.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Kinh tế

Kinh tế; TCKH; QLĐT; TNMT; UBND các phường, xã; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Ban Dân Vận; Đoàn Thanh niên.

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự họp thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo về việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thành lập cơ sở tôn giáo.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh(302)

Thứ sáu, ngày 24/02/2017

 

Tiếp làm việc Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

Sáng

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố:  Cùng đoàn HĐND tỉnh giám sát về thực trạng khai thác Mỏ đá xây dựng lô 8, phường Kim Dinh và Mỏ đá xây dựng Long Hương, phường Kim Dinh.

 

Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Nhàn

Phường Kim Dinh

 

nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao trên địa bàn thành phố lần thứ VII năm 2017 và tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh BR –VT lần thứ VII năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 3

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Dự tổng kết hoạt động kết hoạt động Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh khóa XIV tỉnh BR - VT năm 2016

 

 

 

 

 

VP.HĐND Tỉnh (409)

Làm việc Cty TNHH sản xuất và khai thác đá Hương Phong về công tác giải phóng mặt bằng.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

TTPTQĐ;TNMT;QLĐT;UBND phường Kim Dinh.

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)