Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 378/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 03 tháng 4 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 03/4/2017 đến ngày 09/4/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 03/4/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

 

 

 

 

 

Trường BD chính trị tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2020 (03 ngày)

Đ/c Trần Vinh Quang và Đ/C Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Chiều

Nghe báo cáo đơn giá điều chỉnh lắp đặt đồng hồ nước hồ RMK

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

KT; QLĐT; TCKH; UBND phường Kim Dinh

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 04/4/2017

Sáng

Thông qua kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động 04-CTr/TU và 05-CTr/TU ngày 11/4/2016 của Tỉnh ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phượng

HT số 1

Nghe báo cáo thành lập Đội xe cứu thương từ thiện

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Nội vụ

Nội vụ; Y tế; Hội chữ thập đỏ; TTYT, UBND phường Phước Nguyên; Đại diện đơn vị từ thiện.

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 2

Chiều

Làm việc ông Lê Minh Tánh và gia đình tại xã Hòa Long (dự án Cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Hòa Long.)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

Tập trung tại VP.HĐND và UBND

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Dự hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự địa phương giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

 

 

 

Bộ CHQS tỉnh

Thứ Tư, ngày 05/4/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Họp tổ thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và công tác quý II/2017.( cả ngày)

 

 

 

 

 

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Tiếp công dân (cả ngày).

Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Sơ kết quý I/2017 ngành y tế, triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

TTYT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND thành phố: Họp giao ban Đảng ủy phường, xã quý I/2017.

 

 

 

 

 

Vp. Thành ủy

14 giờ 30: Dự lễ trao Quyết định Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Nội vụ

 

Đ/c Trí

Đ/c Quế

TTVH thành phố

Thứ Năm, ngày 06/4/2017

 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 07/4/2017

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT.UBND thành phố: Hội nghị Ban chấp hành thành phố về việc bầu bổ sung Ban thường vụ Thành ủy khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

 

 

 

 

09 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp Ban thường vụ thành ủy.

Chiều

Thống nhất xử lý hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề án tinh giảm biên chế.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Nhàn

HT số 1

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai.

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy, ngày 08/4/2017

Sáng

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Thăm chiến sỹ mới năm 2017.

 

 

 

 

 

Tập trung tại BCHQS thành phố

Chủ nhật, ngày 09/4/2017

Sáng

08 giờ 30: Họp dân công khai thông báo thu hồi đất dự án công viên 30/4 giai đoạn 2

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT UBND phường P.Nguyên

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)