Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/4/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 381/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 10 tháng 4 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/4/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 10/4/2017

Sáng

S: Chào cờ đầu tuần

         

Vp. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

Đ/C Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo về hoạt động cổng thôn tin điện tử tỉnh

         

VP.UBND Tỉnh (301)

Chiều

Họp rà soát tình hình triển khai tổ chức đấu giá đất công và danh mục cụ thể bổ sung đầu tư trung hạn.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TCKH

TCKH;QLĐT;TNMT;Ban QLDA ĐTXD 1 và 2

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Họp dân công khai thông báo thu hồi đất dự án công viên 30/4 giai đoạn 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

       

UBND phường Phước Nguyên

Tổng kết công tác giáo dục QPAN năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

BCH quân sự thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

Thứ Ba, ngày 11/4/2017

Sáng

Rà soát tình hình triển khai công tác lắp đặt,vận hành Camera an ninh phường,xã.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Công an TP, Ban QLDA ĐTXD 2

Ban QLDA ĐTXD2; TCKH;QLĐTCA thành phố; UBND các phường,xã

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

- Rà soát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phường Long Hương, Kim Dinh và xã Hòa Long.

Đ/c Trần vinh Quang –PCT.UBND

TTPTQĐ; Ban QLDA ĐTXD1

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

- Nghe Ban QLDA ĐTXD 1 báo cáo phương án chừa đường dân sinh

Tiếp làm việc Ban văn hoa Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Cùng Thường trực thành ủy làm việc Bí thư Đảng ủy phường Phước Hiệp.

         

VP. Thành ủy

Triển khai Quyết định, phương án, quy trình TĐT kinh tế năm 2017.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Chi cục thống kê

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 1

Nghe báo cáo đề xuất sửa chữa các sân bóng đá trên địa bàn thành phố năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban QLDA ĐTXD2

Ban QLDA ĐTXD2; VHTT; TCKH

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ Tư, ngày 12/4/2017

Sáng

CT, các PCT UBND thành phố: Dự hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN quý I/2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2017.

 

VP.HĐND và UBND TP; TCKH

Có thư mời riêng

Ban lãnh đạo VP

Chuyên viên tổ tổng hợp

HT số 1

Chiều

Rà soát rút kinh nghiệp trong công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

QLĐT;TTĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Nhàn

HT số 1

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

           

Thứ Năm, ngày 13/4/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ bảy (mở rộng) để nghe và cho ý kiến về công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017.

         

HTB TTHNT

Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Hội nghị sơ kết quý I/2017 ngành Văn hóa Thông tin, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

CT, các PCT UBND thành phố dự họp:

 

Thanh tra; TNMT; NV

Có thư mời riêng

 

 

HT số 2

14 giờ: Nghe báo cáo giải quyết giao đất cho ông Nguyễn Quy Mô, phường Long Hương.

Đ/c Trí

Đ/c Phương

15 giò 30: Thông qua Đề án tinh giảm biên chế.

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

Thứ sáu, ngày 14/4/2017

 Sáng

 Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND thành phố: Dự hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề 2017 "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"

         

HHTB TTHNT

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND thành phố: Tham gia Đoàn đi khảo sát hiện trạng  rừng trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

Tập trung tại Sân bay Vũng Tàu

Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Ngọc

HT số 2

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

         

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

           

Thứ bảy, ngày15/4/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND thành phố: Dự Khai mạc Đại hội TDTT phường Phước Hưng.

 

 

 

 

 

UBND phường Phước Hưng

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)