Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 472/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 05 tháng 6 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 05/6/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP.Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố :Tiếp công dân (cả ngày)

           

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố và Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

           

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND thành phố:

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh(307)

14 giờ: Họp tỉnh nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

           

14 giờ 30: Họp tỉnh giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất nông nghiệp nhưng trên đất đã có nhà, vật kiến trúc.

           

15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Dự họp thống nhất nội dung xây dựng báo cáo cho UBND Tỉnh làm việc Đoàn Thanh tra Bộ Công an.

 

 

 

 

 

Công an tỉnh

Thứ Ba, ngày 06/6/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Họp HĐTĐ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Địa đạo Long Phước.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (207)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố:

08 giờ 30: Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra việc chấp hành quy định PL về bảo vệ môi trường và TN đối với các trại chăn nuôi heo.

10 giờ: Họp Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào khu chế biến thực phẩm tại TP.Bà Rịa.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

08 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Cùng đoàn Đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa Long ,Long Phước.

 

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Vân

Hội trường UBND xã Hòa Long

Chiều

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Cùng đoàn Đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri phường Long Tâm, Long Toàn.

 

 

 

Đ/c Công

 

TTVH HTCĐ phường Long Toàn

14 giờ: Thông qua phương án thu hồi  vốn chợ Long Phước; thu hồi vốn cho thuê mặt bằng TTTM Bà Rịa

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 07/6/2017

Sáng

08 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố : Cùng đoàn Đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Hiệp, phước Trung.

 

 

 

Đ/c Công

 

Hội trường UBND phường Phước Hiệp

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo vướng mắc trong công tác BT, GPMB, kinh phí thuê tư vấn định giá, tiến độ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

09 giờ: Nghe phòng VHTT báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thể dục –thể thao thành phố lần thứ VII năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT.UBND

VHTT

VHTT

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Phòng làm việc Đ/c PCT

Chiều

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND thành phố :Cùng đoàn Đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri phường Long Hương, Kim Dinh

 

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Vân

TTVT HTCĐ phường Long Hương

14 giờ: Thông qua dự thảo Chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2016-2020; Thông qua kế hoạch mời gọi đầu tư

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 08/6/2017

Sáng

08 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Cùng đoàn Đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Nguyên, Phước Hưng và xã Tân Hưng.

 

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Vân

HT Đảng TP

08 giờ 30: Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án trụ sở Công an phường Long Toàn.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

 

Đ/c Công

Đ/c Phượng

Tập trugn tại VP HĐND và UBND

09 giờ: Nghe phòng Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo công tác chuẩn bị ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 Phòng LĐTBXD

Văn phòng HĐND và UBND

Đ/c Trí

Đ/c Tú

Phòng làm việc Đ/c PCT

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

14 giờ: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Phượng

HT số 3

14 giờ 30:Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Họp tỉnh nghe báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá việc dạy học theo mô hình trường học mới cấp Tiểu học, THCS năm 2016-2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

Thứ sáu, ngày 09/6/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 cho Đại biểu HĐND thành phố.

 

VP.HĐND và UBND; Phòng  TCKH

Theo kế hoạch

Đ/c Chiến

Đ/c Vân

HT số 1

 

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT. UBND thành phố: Họp thường kỳ UBND Tỉnh tháng 5/2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

08 giờ 30: Họp xét thi đua ngành giáo dục năm học 2016-2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND

Phòng GD-ĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 2

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ: Làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 về điều chỉnh quy hoạch, thiết kế cụm CN -TTCN Hòa Long ;

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Ban QLDA; Kinh tế

 Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

15 giờ 30:  Thông qua kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

     

Đ/c Trí

Đ/c Linh

 

Triển khai kế hoạch tổ chức ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Tú

HT số 1

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)