Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lich CTT Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 491/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 12 tháng 6 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai, ngày 12/6/2017

 

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:Tiếp xúc cử tri xã Long Phước.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

UBND xã Long Phước

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn văn Tài- PCT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

 

Chiều

15giờ: Họp rà soát nội dung giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Mai, phường Phước Hưng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

 

14 giờ: Kiểm tra về công tác cấp giấy phép xây dựng tại xã Long Phước.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng QLĐT

 

 

 

xã Long Phước

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/6/2017

 

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự họp về phương án di dời cây xăng số 10.

 

 

 

 

 

Sở Công Thương

 

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp thường trực UBND Tỉnh: Nghe Sở Tài chính báo cáo về quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê  đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

08 giờ 30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tiếp làm việc Ban công tác người cao tuổi Tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Hội người cao tuổi TP; Phòng LĐ-TBXH

 Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

Phòng làm việc Đ/c PCT

 

Chiều

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh: Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tượng đài Thánh Gióng

 

 

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

14 giờ: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Trần Vinh Quang

Ban Tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Ngọc

HT số 3

 

14 giờ 30:Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài - CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

 

Thứ Tư, ngày14/6/2017

 

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

 

09 giờ: Làm việc Thành Đoàn và phòng Tài chính- Kế hoạch về kinh phí hoạt động hè và kinh phí giao lưu kết nghĩa với huyện Đoàn Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

Thành Đoàn; Phòng TCKH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Phòng làm việc Đ/c PCT

 

 

 

Chiều

14 giờ: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

 

14 giờ: Thông qua phương án thu hồi vốn Hạ tầng thương mại Long Phước.

15 giờ 30: Thông qua phương án cho thuê hào kỹ thuật các tuyến đường trên địa bàn thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH; Ban QLDA1

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú

 

Đ/c Phương

HT số 3

 

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe Đài PTTH báo cáo Đề cương, kịch bản chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

Thứ Năm, ngày 15/6/2017

 

Sáng

08 giờ30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự họp BCS Đảng tỉnh:

1. Thông qua dự thảo kế hoạch của ban TVTU thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW;

2. Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XI trên địa bàn tỉnh;

3. Nghe báo cáo dự thảo KH của Ban TVTU tỉnh về thực hiện Chỉ thị 08 và CTHĐ của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với an toàn thực phẩm;

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

 

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

 

08 giờ 30: Nghe Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng nội vụ báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và chuẩn bị triển khai kế hoạch năm học 2017-2018

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 Phòng Nôi vụ; GDĐT

Văn phòng HĐND và UBND

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

 

Chiều

15 giờ: Họp giải quyết khiếu nại cấp đất của hộ ông Trương Bình Khiêm, ngụ tại xã Hòa Long.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

UBND xã Hòa Long

TNMT; LĐ-TBXH; QLĐT

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

 

14 giờ: Đ/c Trần Vinh Quang - PCT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh: Nghe báo cáo tình hình về khảo sát giá đất để tính bồi thường theo Nghị định 69

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu, ngày 16/6/2017

 

 

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp tổ Đại biểu HĐND thành phố.

 

 

Theo kế hoạch

Đ/c Chiến

 

UBND xã Hòa Long

 

08 giờ 30: Làm việc phòng Kinh tế về dự thảo xây dựng Đề cương phương án di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào khu tập trung.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT. UBND

Phòng Kinh tế

TCKH; Ban QLDA ĐTXD1, Kinh tế, UBND xã Long Phước

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

 

08 giờ 30: Tiếp và làm việc Ban công tác người cao tuổi Tỉnh kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người cao tuổi (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND

Hội người cao tuổi thành phố; phòng LD-TBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

14 giờ: Làm việc với Công ty CP TM và DV Hồng Lam về tình hình triển khai thực hiện dự án cụm công nghiệp Hồng Lam.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng TCKH

 Có thư mời riêng

 

 

Đ/c Công

 

 

Đ/c Linh

HT số 3

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)