Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 496/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 6 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

 

Thứ Hai, ngày 19/6/2017

 

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP.Thành ủy

 

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

 

Chiều

14giờ: làm việc phòng Nội vụ:

1. Phương án tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính giai đoạn 2015-2020.

2. Tình hình triển khai thực hiện công Văn số 3502/UBND-VP của UBND Tỉnh về HĐLĐ làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

 

Phòng làm việc đ/c Chủ tịch

 

15giờ: Nghe phòng QLĐT báo cáo:

1. Giải quyết san lắp mặt bằng trên địa bàn thành phố

2.Giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng hộ Nguyễn Thị Lan- Hòa Long.

3. Đơn xin xây dựng tường rào của DNTN Ngọc Hiệp.

4. Xác định chức năng quy hoạch thửa đất hộ ông  Bùi Thái Hùng – Hòa Long

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng QLĐT; TNMT

 

 

 

Phòng làm việc đ/c PCT

 

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp Thường trực UBND Tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

Thứ Ba, ngày 20/6/2017

 

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp công dân (cả ngày)

 

 

 

 

 

Ban tiếp công dân

 

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp thường trực UBND Tỉnh: Nghe sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề nghị Quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Tham dự Hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2017.

 

 

 

 

 

Phòng Cảnh sát PCCC số 1

 

Chiều

14 giờ : CT, các PCT UBND: Họp triển khai sưu tầm kỷ vật chiến tranh trưng bày tại địa đạo Long Phước.

 

VHTT

Thường trực Thành ủy ;Thường trực UBND; Ban Tuyên giáo thành ủy; VHTT; TCKH; LĐTB-XH; UBND các phường, xã; Hội cựu chiến binh

Đ/c Chiến

Đ/c Oanh

HT số 2

 

Thứ Tư, ngày 21/6/2017

 

Sáng

08 giờ 30: Thông qua phương án xây dựng trụ sở Công an phường Phước Hưng; Phước Nguyên và chỉnh trang cầu mới Long Hương (QL51)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

-Thường trực Thành ủy; QLĐT;TCKH; VHTT; Ban QLDA ĐTXD 2; UBND phường Phước Nguyên; Phước Hưng ; Trưởng công an Phường Phước Nguyên và Phước Hưng.

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

 

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự đối thoại giải quyết khiếu nại của 16 hộ dân tại dự án đường Hương lộ 10.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Đi thăm vào chúc mừng các cơ quan, đơn vị nhân kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam 21/6.

 

 

Theo Kế hoạch

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT.UBND: Dự lễ kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017)

 

 

 

 

 

HT Thành ủy Vũng Tàu

 

14 giờ: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Nghe báo cáo tình hình thực hiện giải quyết các khó khăn vướng mắc dự án đường liên cảng Cái mép- Thị Vải  

 

 

Phòng TNMT; TTPTQĐ; UBND phường Kim Dinh cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 22/6/2017

 

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự họp Tập thể UBND tỉnh:

1. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt Phương án giao chỉ tiêu tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính giai đoạn 2015-2021.

2. Tình hình triển khai thực hiện công Văn số 3502/UBND-VP của UBND Tỉnh về HĐLĐ làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

08 giờ: Đ/c Trần Vinh Quang –PCT.UBND: Dự khai mạc Hội nghị "Hướng dẫn nghiệp vụ điều tra khối cá thể và tôn giáo" Tổng điều tra kinh tế 2017.

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

HT TTBD Chính trị

 

 

VP. Thành ủy

 

08 giờ 30: Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2016.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 Hội chữ thập đỏ

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

Hội trường Đảng TP

 

Chiều

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp BCS Đảng UBND Tỉnh: Thông qua dự thảo CTHĐ  của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 07 về "Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, để bảo đảm nền tài chính QG an toàn, bền vững"

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

14 giờ: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Nhàn

HT số 3

 

14 giờ 30: Nghe phòng VHTT báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội TDTT thành phố lần thứ VII.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

 

 

 

 

Phòng làm việc đ/c PCT

 

Thứ sáu, ngày 23/6/2017

 

 

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị trực tuyến sơ kết quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

 

Theo kế hoạch

Đ/c Chiến

 

HT số 1

 

08 giờ 30: Thông qua kế hoạch phát triển dịch vụ- thương mại trên địa bàn thành phố năm 2017.

10 giờ: Làm việc hộ ông Mai Văn Thức công trình Cụm công nghiệp- TTCN Hòa Long

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT. UBND

Phòng Kinh tế

 

TTPT Qũy đất

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

 

 

Đ/c Công

Đ/c Linh

 

 

Đ/c Nhàn

HT số 3

 

08 giờ 30: Thông qua báo cáo tổng kết 10 thực hiện Luật bình đẳng giới.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND

phòng LD-TBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 2

 

Chiều

14 giờ 30: Họp về phương án di dời cây xăng số 10.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng QLĐT

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 QLĐT; TCKH; Ban QLDA ĐTXD1; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 10; Cty Tân Trung Sơn; Đội cảnh sát PCCC số 1

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT. UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)