Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày q0/7/2017 đến ngày 14/7/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 516/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 103 tháng 7 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 10/7/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

Công an, LĐTBXH

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Đ/c Chiến

Đ/c Quế,Tú

HT số 1

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp làm việc Đoàn công tác Bộ Công an (4,5 ngày).

   

Có thư mời riêng

     

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (Cả ngày).

 

 

 

 

 

VP.Thành ủy

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 11/7/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự kỳ họp lần thứ Năm HĐND tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 ( 03 ngày)

 

 

 

 

 

HT B TTHNT

08 giờ 30: Làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất và UBND phường Long Toàn  về thuyết minh bản đồ bàn giao đất Quốc phòng (Hương Lộ 10)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

Phòng TNMT

TNMT; QLĐT; TTPTQĐ; UBND phường Long Toàn

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

09 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Tiếp làm việc Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố

 

 

 

 

 

BCH Quân sự tỉnh

Chiều

14 giờ: Tiếp và làm việc với hộ bà Trần Thị Kim Chi - TP.Vũng Tàu.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Thanh tra, QLĐT

Thường trực HĐND; Thanh tra, QLĐT, TNMT; Tư Pháp; UBND phường Long Tâm, Long Toàn

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ: Nghe báo xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên địa bàn phường Long Hương và Long Tâm.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Đội TTĐT; UBND phường Long Hương và Long Tâm

Đội TTĐT; Phòng QLĐT; Thanh tra; UBND phường Long Hương và Long Tâm

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

14 giờ: Nghe Phòng VHTT báo cáo kết quả kiểm tra tình hình Trung tâm VHTT-HTCĐ xã phường năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT. UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Tư, ngày 12/7/2017

Sáng

08 giờ 30: Nghe báo cáo kết quả xử lý hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công của bà Vũ Thị Minh Nghĩa, ấp Bắc, xã Hòa Long theo Kết luận tại Thông báo số 512/TB-UBND Ngày 03/7/2017.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Theo thông báo số 512/TB-UBND Ngày 03/7/2017.

Theo thông báo số 512/TB-UBND Ngày 03/7/2017.

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND: Dự Hội nghị sơ kết 6 thánh đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của  BĐD Hội người cao tuổi thành phố.

 

 

 

 

 

HT UBMT TQ Việt Nam TP

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ: Nghe Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo phương án giá vận hành chung cư thu nhập thấp năm 2017.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

15h 30: Nghe báo cáo kế hoạch đấu thầu chăm sóc cây xanh công viên Bờ Tây Sông Dinh và Công viên 30/4.

 

Phòng QLĐT

Đ/c Phương

Thứ Năm, ngày 13/7/2017

 Sáng

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Thông qua báo cáo, kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình chính sách làm kinh tế giỏi.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

Phòng LĐTBXH

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

14 giờ: Nghe báo cáo phương án thu hồi vốn các ki ốt chợ Long Phước.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT. UBND

Phòng TCKH

 

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 3

15 giờ: Thông qua dự thảo kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn năm 2017.

Đ/c Linh

 

 14 giờ 30: Thống nhất vị trí xây dựng mới, cải tạo hệ thống bia biển di tích trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Ban QLDA 2

Ban QLDA 2, QLĐT, TNMT; TCKH, VHTT; UBND phường Kim Dinh, Long Hương và xã Long Phước

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ sáu, ngày 14/7/2017

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT.UBND: Đi thăm các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2017).

 

 

Theo kế hoạch

 

 

 

Chiều

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố 6 tháng đầu năm 2017.

 

 

 

 

 

BCH Quân sự TP

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự Hội nghị lần thứ 8 UBMTTQ Việt Nam thành phố, thông báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội thành phố 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

 

 

 

 

 

HT UBMT TQ Việt Nam TP

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)