Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

Lịch CTT từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 611/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 09 tháng 10 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 09/10/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo vướng mắc việc chuyển đổi 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2,4 làm nhà ở xã hội.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

15 giờ 30: CT, các PCT UBND: Họp giao ban Thường trực UBND thành phố

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ Ba, ngày 10/10/2017

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT UBND: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11- Khóa –V (mở rộng) 

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT Đảng

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT Số 2

14 giờ 00: Khảo sát công tác di dời chợ Long Phước.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

Kinh tế, Ban QLDA2; UBND xã Long Phước

Đ/c Trí

Đ/c Linh

Chợ Long Phước

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 11/10/2017

Sáng

08 giờ 30:Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Dự kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017)

 

 

 

 

 

HT số 1

08 giờ 30: khảo sát công tác GPMB công trình tuyến tránh QL56 đoạn qua xã Tân Hưng và Kim Dinh;Công viên 30/4 giai đoạn 1, Dự án Nhà Việt.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

Thực địa

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chính sách xã hội.

 

 

 

 

 

HT B- TTHN

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Họp giao ban HĐND thành phố quý III năm 2017.

 

 

 

Đ/c Trí

 

HT số 1

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo khảo sát giá đất theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP.

 

 

Phòng TNMT cùng dự

 

 

VP.UBND Tỉnh (302)

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp tỉnh thông qua các tờ trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh năm 2017:

1.Tờ trình về quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh.

2. 02 Tờ trình của Sở VHTT

3. Thông qua kế hoạch dạy tiếng anh 4 tiết/tuần ở trường tiểu học

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (307)

Thứ Năm, ngày 12/10/2017

 

08 giờ 30;Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14-Khóa VI (cả ngày).

 

 

 

 

 

HT B- TTHN

Sáng

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố: Rà soát công tác cưỡng chế; các vướng mắc còn tồn đọng ở Tỉnh và các Sở, ngành của Tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

 

08 giờ 30: Nghe bảo hiểm xã hội thông qua hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định mới.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Bảo hiển y tế TP

 Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

 

10giờ 00: Nghe báo cáo các điểm cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

Phòng LĐTB-XH

Chiều

14 giờ 00: Dự hội nghị hành lang an toàn đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Trang

HT- TTBD CT

14 giờ 30: Làm việc Ban tổ chức đại hội thể dục- thể thao thành phố nghe báo cáo công tác chuẩn bị khai mạc Đại hội.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Phòng làm việc Đ/c PCT

Thứ sáu, ngày 13/10/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và trao giải thưởng "Ngọc Hải Đăng" tỉnh BR-VT lần thứ XI.

 

 

 

 

 

Khách sạn Imperial (159 Thùy Vân-TP.VT)

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: đi công tác (cả ngày)

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Sơ kết 09 tháng năm 2017 ngành y tế.

Đ/c Nguyễn Văn Tài –PCT.UBND

TTYT

 Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Tú

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)