Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 651/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 06 tháng 11 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 06/11/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

Đ/c Chiến

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TNMT;VPĐK;QLĐT

 TNMT;QLĐT;VPĐKĐĐ; Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND

Đ/c Công

Đ/c Tú (mạng)

HT số 2

15 giờ 00: Thông qua Kế hoạch hành động và kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

 

HT số 3

14 giờ 30: Làm việc phòng Lao động- Thương binh- Xã Hội và Phòng Kinh tế thống nhất việc  hỗ trợ sữa chữa nhà cho các hộ gia đình bị gió lốc.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

LĐTBXH; Kinh tế

LĐTBXH; Kinh tế

 

Đ/c Tú

Phòng làm việc đ/c PCT

Thứ Ba, ngày 07/11/2017

Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Cùng Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa Long, Long Phước.

 

 

 

 

 

HT.UBND xã Hòa Long

08 giờ 30: Họp tỉnh giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại dự án Hương lộ 10.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND:

 

Phòng TNMT; TTPTQĐ cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (402)

 Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Đối thoại ông Nguyễn Văn Tỉnh công trình Trụ sở Kho bạc thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TTPTQĐ;TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Cùng Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Long Toàn, Long Tâm.

 

 

 

 

 

TTVHHTCĐ Phường Long Toàn

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 08/11/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh trong Quý IV/2017 do đồng chí Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia Viện chiến lược quân sự Bộ Quốc phòng thuyết trình.

 

 

 

 

 

HTB TTHNT

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Cùng Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Hiệp, Phước Trung.

 

 

 

 

 

HT UBND phường Phước Hiệp

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:  Cùng Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Long Hương, Kim Dinh,

 

 

 

 

 

TTVHHTCĐ phường Long Hương

13 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Tham dự diễn đàn đô thị Việt Nam.

 

 

Phòng QLĐT cùng dự

 

 

TP.HCM

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 09/11/2017

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Cùng Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Phường Phước Hưng, Phước Nguyên và xã Tân Hưng.

 

 

 

 

 

Hội trưởng Đảng

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh thông qua kế hoạch thi tuyển, quy chế thi tuyển và phương án thiết kế dự án đầu tư xây dựng Trụ sổ các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:Dự  Hội thảo " Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận đồng quần chúng trong tình hình mới"

 

 

 

 

 

HTB TTHNT

Chiều

14 giờ 00: Nghe báo cáo xử lý hợp đồng lao động tại các cơ quan chuyên môn.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

Nội vụ;Các đơn vị tham dự

Nội vụ, TNMT ,QLĐT và Văn phòng HĐND và UBND

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

    HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

 

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Họp tỉnh thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tỉnh 2017-2018.

 

 

Đ/c Yển Phó trưởng phòng VHTT cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (307)

Thứ sáu, ngày 10/11/2017

 

08 giờ 30: Dự phiên họp Thường trực HĐND thành phố mở rộng để chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

 

 

 

 

HT số 1

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2017.

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (301)

 

08 giờ 30: Triển khai kế hoạch khai mạc Đại hội TDTT thành phố Bà Rịa năm 2017

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

Phòng VHTT; Trung tâm y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú

HT số 1

 

10 giờ 00: Thông qua Kế hoạch tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AISD năm 2017 ( ngày 10 đền ngày 12/11/2017).

Chiều

14 giờ 00: Thông qua kế hoạch trang trí hoa, kiểng ;đèn trang trí tết Nguyên đám năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND

BanQLDA 1 và 2

-Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

15 giờ 00: Nghe báo cáo rà soát công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kè sông Dinh (đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Máy nước)

14 giờ 00: Giải quyết di dời cửa hàng thịt heo của doanh nghiệp tư nhân Bùi Long Giang vào bên trong chợ Phước Nguyên.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

UBND phường Phước Nguyên

TCKH;KT; UBND phường Phước Nguyên

 

Đ/c Linh

HT. UBND phường Phước Nguyên

14 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

 

 

HT số 3

Thứ bảy, ngày 06/11/2017

Sáng

09 giờ 00: Tham dự diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

 

 

 

Chung cư lô B

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)