Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 682/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 04 tháng 12 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 047/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 04/12/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp Ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (mở rộng) Cả ngày

HT B TTHNT

 Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND và Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 05/12/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng –CT.UBND: Tiếp công dân (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND:

 

TNMT;QLĐT; VPĐKQSDĐ

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

08 giờ 30: Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh quy định về tách thửa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TNMT;QLĐT; VPĐKQSDĐ

08 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa Long, Long Phước

 

 

 

 

 

HT UBND xã Hòa Long

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Tham dự buổi công bố, giới thiệu chương trình và ký kết phối hợp thực hiện Chương trình " Địa phương trên đường phát triển"

 

 

 

 

Đ/c Thảo

Đài PTTH Tỉnh

Chiều

14 giờ 00: Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình tổ tự quản về ANTT và Camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Công an thành phố

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Quế

HT số 1

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tỉnh tiếp xúc cử tri phường Phước Trung, Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Nguyên, Long Hương, Kim Dinh; Tân Hưng; Long Toàn và Long Tâm.

 

 

 

 

 

HT Đảng TP

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 06/12/2017

Sáng

08 giờ 30: Thông qua đồ án " Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Bà Rịa"

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Phòng TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Phương

HT số 1

08 giờ 30: Tiếp làm việc Cụm điệp báo 3 về việc xác định ranh giới đất bàn giao giữa Cụm điệp báo và các hộ dân.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Cùng UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp và làm việc Uỷ ban Trung ương MTTQ VIệt Nam kiểm tra công tác mặt trận năm 2017.

 

 

 

 

 

HT UBMT TQ Việt Nam TP

Chiều

14 giờ 00: CT, các PCT họp Thường trực UBND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

TNMT;QLĐT;TCKH; Ban QLC; Kinh tế; Nội vụ;UBND phường Kim Dinh

TNMT;QLĐT;TCKH; Ban QLC; Kinh tế; Nội vụ;UBND phường Kim Dinh

Ban lãnh đạo VP

Đ/c Phương,Dung

HT số 2

Thứ Năm, ngày 07/12/2017

 

   Sáng

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

 

 

 

 

 

HT B TTHN Tỉnh

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức khai mạc Đại hội thể dục - thể thanh thành phố Bà Rịa năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Nhà tang lễ thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT-UBND

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

Thứ sáu, ngày 08/12/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

 

 

 

 

 

HTB TTHN Tỉnh

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội thảo về phát triển hợp tác xã.

 

 

Phòng TCKH cùng dự

 

 

Số 04 Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu

07 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự lễ mittinh ngày dân số.

 

 

 

 

 

CV Lê Thành Duy

Chiều

14 giờ 00: Tiếp làm việc ông Phạm Phong Phú thuộc dự án Cục thuế tỉnh.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ;TNMT

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, 09/12/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

 

 

 

 

 

HTB TTHN Tỉnh

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)