Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 882/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 011/12/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp giao ban Thường trực Thành ủy

Đ/c Chiến

VP.Thành ủy

 Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Dự Hội thảo về phát triển Hợp tác xã và Sơ kết Chị thị số 35-CT/TU ngày 19/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

 

 

 

04 Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang – PCT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Đ/c Chiến

VP. Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 12/12/2017

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Cùng Ban thường vụ Thành ủy tiếp và làm việc Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) về " Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 

 

 

 

 

Vp. Thành ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng chấm sáng kiến.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có Thư Mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Linh

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Thông qua phương án xây dựng công trình sửa chữa Trụ sở Thành đội thành Trụ sở UBND phường Phước Hưng, Cải tạo Trụ sở UBND phường Phước Hưng thành trụ sở Thành đoàn, và công trình mở rộng UBND phường Phước Hiệp; Hạ tầng thương mại Kim Dinh.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND, Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND: Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp thực hiện công tác Thanh niên, phụ nữ giai đoạn 2013-2017.

 

 

 

 

 

BCH Quân sự TP

Thứ Tư, ngày 13/12/2017

Sáng

10 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự họp Ban thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo thông qua dự án công viên anh hùng.

 

 

 

 

 

VP.Tỉnh ủy

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp mặt mừng Lễ giáng sinh năm 2017.

 

 

 

 

 

HTB TTHNT

Chiều

14 giờ 00: Họp Hội đồng nghệ thuật xét duyệt tượng đài Chiến thắng và tượng đài Thánh gióng lần 2.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Nghe phòng Kinh tế báo cáo nội dung tiếp và làm việc Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND: Họp tỉnh triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, công trình công cộng.

 

 

Phòng VHTT cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (302)

Thứ Năm, ngày 14/12/2017

   Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban bí thư (khóa XI) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường hủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"

 

 

 

 

 

HT B TTHN Tỉnh

08 giờ 30: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp giao ban công tác nội chính năm 2017.

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND:Dự Đại hội đại biểu " Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc" thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ ( 2017-2022).

 

 

 

 

 

HT Đảng TP

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

14 giờ 00: Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo giải quyết vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến cấp giấy phép xây dựng

 

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh(302)

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Họp giao ban đảng ủy các phường, xã năm 2017

 

 

 

 

 

VP. Thành ủy

Thứ sáu, ngày 15/12/2017

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

Vp. Thành ủy

Sáng

08 giờ 30:  Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Đại hội Thể dục – Thể thao thành phố Bà Rịa năm 2017.

 

 

 

 

 

Nhà thi đấu TP

Chiều

14 giờ 00: Họp giao ban thường trực UBND thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- PCT.UBND

TTPTQĐ;TNMT; QLĐT;TCKH;Ban QLC; NV; GDĐT

TTPTQĐ;TNMT; QLĐT;TCKH;Ban QLC; NV; GDĐT

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Đại hội CĐCS giữa nhiệm kỳ Văn phòng HĐND và UBND thành phố.

Toàn thể Công đoàn viên VP.HĐND và UBND TP

HT số 1

Thứ Bảy, 16/12/2017

 

18 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự khai mạc  Đại hội Thể dục – Thể thao thành phố Bà Rịa năm 2017.

 

Phòng VHTT

 

 

 

Nhà thi đấu TP

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)