Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCTT Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 948/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 18/12/2017

Sáng

Thường trực UBND thành phố Chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

08 giờ 30: CT, các PCT UBND: Họp thường trực UBND thành phố.

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Họp liên tổ HĐND thành phố (Hòa Long-Long Phước).

 

 

 

Đ/c Chiến

 

HT UBND xã Long Phước

14 giờ 00: Thông qua báo cáo Hợp tác xã nông nghiệp.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

14 giờ 30: Thông qua báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thành phố Văn hóa, giai đoạn II (2016-2020).

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Thứ Ba, ngày 19/12/2017

Sáng

08 giờ 30: CT, các PCT.UBND:  Họp các Tổ Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018.

 

 

 

 

 

Theo Kế hoạch

Chiều

14 giờ 00: Họp giải quyết khiếu nại.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban tiếp công dân

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Chí

HT số 2

14 giờ 00: Khảo sát công tác bồi thường các công trình trên địa bàn phường Long Hương và Long Toàn.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

Tập trung tại UBND thành phố

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự họp kiểm điểm đánh giá cuối năm 2017 phường Long Hương.

 

 

 

 

 

UBND phường Long Hương

Thứ Tư, ngày 20/12/2017

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Tiếp công dân cả ngày.

 

 

 

 

 

Ban tiếp công dân

08 giờ 30: CT, các PCT UBND: Thăm, chức mừng Lễ Giáng sinh năm 2017.

Theo kế hoạch

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Họp tỉnh nghe báo cáo dự án đầu tư sân bóng đá Bà Rịa.

 

 

Phòng TCKH, Trung tâm văn hóa cùng dự

 

 

VP.UBND tỉnh (402)

Chiều

14 giờ 00: Họp Hội đồng nghệ thuật xét duyệt tượng đài Chiến thắng và tượng đài Thánh Gióng lần 2.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

HT số 2

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố năm 2017.

 

 

 

 

 

HT UBMT tổ quốc Việt Nam TP

Thứ Năm, ngày 21/12/2017

 

7 giờ 00: CT, các PCT-UBND: Dự lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

 

 

 

 

 

Nghĩa trang liệt sỹ

   Sáng

08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND và đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT.UBND: Dự hội thảo triển khai công tác sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh truyền thống và kỷ vật chiến tranh để trưng bày tại nhà truyền thống địa đạo xã Long Phước.

HT UBND xã Long Phước.

 

08 giờ 30: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Chiến

Đ/c Phượng

HT số 3

Chiều

14 giờ 00: Rà soát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND

TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT.UBND TP; Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017.

 

 

 

 

 

TT bồi dưỡng chính trị thành phố.

Thứ sáu, ngày 22/12/2017

 

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND : Dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"

 

 

 

 

 

Vp. Tỉnh ủy

Sáng

10 giờ 30: Dự gặp mặt thân mật giữa các đ/c lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các linh mục trong giáo phận Bà Rịa nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2017 và đón mừng năm mới 2018.

Toà giám mục Bà Rịa

 

08 giờ 30: Nghe báo cáo việc tiếp nhận quản lý điểm kiểm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại Chợ Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Phòng Kinh tế, Ban QLC Bà Rịa

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 3

 

08 giờ 30:  Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Đi công tác (Cả ngày)

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự lễ khánh thành căn cứ quân sự Long Sơn Bộ Tư lệnh vùng 2 quân chủng hải quân.

 

 

 

 

 

Xã Long Sơn TP.Vũng Tàu

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đoàn Văn Công

(đã ký)