Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LCCT của UBND TP từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1254/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 12 nam 2017

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 25/12/2017

 

CT, các PCT. UBND: Trực chỉ huy công tác phòng chống bão số 16-Tembin.

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/12/2017

Sáng

CT, các PCT.UBND: giải quyết hồ sơ hành chính

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND: Dự công bố Quyết định thanh tra dự án đường Hương lộ 10.

 

 

- Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

- Có thư mời riêng

Đ/c Công

 

 

HT số 3

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Dự họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

Thứ Tư, ngày 27/12/2017

Sáng

08 giờ 00 : Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND dự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2017

08 giờ 30 : Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND và Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

 

HT số 1

 

 

VP. Thành ủy

08 giờ 30: Dự bế mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

Nhà thi đấu thành phố

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị, Đề án xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

 

 

 

 

 

BCH Quân sự tỉnh.

14 giờ 00: Họp Hội đồng BT-HT và TĐC thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

TTPTQĐ

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 00: Nghe báo cáo bổ sung chống xuống cấp các trường học năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Phương

HT số 2

Thứ Năm, ngày 28/12/2017

Sáng

 

08 giờ 30: Rà soát công tác thực hiện các công trình XDCB năm 2017, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 (các công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng 1 làm chủ đầu tư.)

08 giờ 00: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2018 (1,5 ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- CT.UBND

Ban QLDA ĐTXD1; TTPTQĐ

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

Có thư mời riêng

 

 

 

Đ/c Công

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Phương

 

 

 

 

HT số 2

 

 

VP.UBND tỉnh (301)

08 giờ 30: Sơ kết 02 thực hiện Đề án thành phố văn hóa (giai đoạn 2).

Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng-CT.UBND: Dự họp tổ đảng tổ 2 Chi bộ VP. HĐND và UBND.

 

 

 

Toàn thể đảng viên tổ 2 Chi bộ VP.HĐND và UBND.

 

 

HT số 2

14 giờ 00: Làm việc Ban QLDA chuyên ngàng nông nghiệp và phát triển nông thôn về mặt bằng thi công công trình xây dựng tuyến kênh N4 đập sông Dinh 1.

Đ/c  Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

TNMT; TTPTQĐ; UBND xã Tân Hưng

Đ/c Công

Đ/c Phượng

HT số 3

14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT.UBND: Dự họp tổ đảng tổ 3 Chi bộ VP. HĐND và UBND.

 

 

Toàn thể đảng viên tổ 3 Chi bộ VP.HĐND và UBND.

 

 

HT số 1

Thứ sáu, ngày 29/12/2017

 

Sáng

08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT.UBND: Dự Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền năm 2017.

 

 

 

 

 

HTC1 TTHNT

08 giờ 30: Khảo sát xây dựng nhà tiền chế phía sau TTTM Bà Rịa

Đ/c Trần Vinh Quang- PCT.UBND

 

Ban QLC Bà Rịa; TCKH; QLĐT.

Đ/c Công

Đ/c Phương

TTTMBR

08 giờ 30:  Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Đi công tác

 

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00 : CT, các PCT. UBND : Dự họp Chi bộ VP.HĐND và UBND TP.

 

 

Toàn thể đảng viên chi bộ VP.HĐND và UBND

 

 

HT số 1

Chủ nhật 31/12

19 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Tài- PCT.UBND: Dự chương trình nghệ thuật "Dấu ấn 2017 BR-VT".

 

 

 

 

 

Quảng trường CV Bà Rịa

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HÐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HÐND-UBND TP (Ðang tải CTTĐT thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TICH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)