LCCT từ ngày 26/01/2015 đến ngày 30/01/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 27/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 26 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 30/01/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 26/01/2015

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo (05 ngày).

 

 

 

 

Trường chính trị tỉnh

8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

10 giờ 20: Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

- 8 giờ 30: Rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 10 giờ 00: Thông qua Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán 2015.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Các ngành liên quan

 

VP.HĐND và UBND

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

HT số 2

Chiều

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Ất Mùi và Khai hội Văn hóa – Du lịch năm 2015.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Thứ Ba, ngày 27/01/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 

Ban CHQS

 

Đ/c Quế

Ban CHQS Thành phố

- 7 giờ 00: Dự lễ truy điệu Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Long Phước.

- 9 giờ 00: Làm việc với Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu về giới thiệu giải pháp dịch vụ nhắn tin SMS phục vụ người dân trong công tác quản lý hành chính.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

 

 

Văn phòng HĐND và UBND

 

 

 

Thành viên Tổ công tác ứng dụng CNTT (theo Quyết định 4577/QĐ-UBND ngày 05/11/2013)

 

 

 

Đ/c Tú QTM

 

 

 

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự lễ ra quân công tác ATGT năm 2015.

 

Phòng QLĐT

 

Đ/c Quế

Công viên Lê Thành Duy

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự Hội nghị Tổng kết công tác công an thành phố năm 2014.

 

Công an

Thành phố

 

Đ/c Quế

HT.Công an Thành phố

Tiếp xúc, đối thoại với bà Đào Thị Mỹ Hạnh, ngụ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

 

Có thư mời riêng.

Đ/c Ngọc

Phòng tiếp công dân

Thứ Tư, ngày 28/01/2015

Sáng

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT: Đi thăm các đối tượng chính sách - người có công, các cơ sở Bảo trợ xã hội nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND TP.

 

 

 

 

HT số 1

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2014.

 

 

 

 

HT.MTTQVN

Thứ Năm, ngày 29/01/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Dự Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng Nội vụ

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú QTM

HT số 1

Chiều

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Triển khai Kế hoạch tổ chức ra quân xóa các bảng quảng cáo trái phép, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen rác thải trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Thành đoàn

Thành đoàn, Đội trật tự đô thị, Phòng QLĐT, Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, phường.

Đ/c Dung

HT số 2

Thứ Sáu, ngày 30/01/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự họp mặt ôn truyền thống kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phong tặng, tuy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" và trao huy hiệu 30, 40, 50, 55, 65 năm tuổi Đảng.

 

Phòng VHTT

Có thư mời riêng

CV.TH

HT. TTVH Thành phố

Chiều

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)