LCCT từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 525/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 28 tháng 7 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 28/7/2014

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

VP.UBND TP

8 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Chiều

Đ/c Phạm Chí Lợi - CT, đ/c Nguyễn Văn Hoàng - PCT: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

 

Các đơn vị: Phòng GD&ĐT, TC-KH, Nội vụ.

Đ/c Phượng

HT số 3

Thứ Ba, ngày 29/7/2014

Sáng

Đ/c Phạm Chí Lợi – CT, đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Rà soát tình hình quản lý và nộp tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT

TT.PTQĐ

Các đơn vị: Phòng TC-KH, TT.PTQĐ, phòng QLĐT, TN&MT.

Đ/c Công

HT số 3

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Hội thảo lịch sử Đảng bộ, quân và dân thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1994 - 2014).

 

 

 

 

HT số 1

Thứ Tư, ngày 30/7/2014

Sáng

Đ/c Phạm Chí Lợi – CT: Rà soát hồ sơ hành chính (03 ngày).

 

 

 

 

 

Thông qua phương án quản lý đất công trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT

Phòng TNMT

Đ/c Quang - Trưởng phòng TC-KH, phòng TNMT, QLĐT, Kinh tế, Đội Trật tự đô thị, Thanh tra, Tư pháp; UBND các xã, phường.

Đ/c Tú

HT số 3

Dự Hội nghị Sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 2014.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Công an

Thành phố

Có thư mời riêng.

Đ/c Quế

HT số 1

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT, đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 31/7/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI.

 

 

 

 

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động TDTT từ tháng 01/2012 đến hết tháng 6/2014 của Sở VH-TT&DL

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng VHTT

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng

HT số 3

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT: Họp tỉnh về đơn tố cáo của ông Bùi Văn Thế - Hòa Long.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/8/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – PCT: Dự tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân thuộc dự án Trường Mầm non Phước Hiệp.

 

UBND phường

Phước Hiệp

 

 

UBND phường Phước Hiệp.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Cùng với UBND tỉnh làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

 

 

 

 

 

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Họp chi bộ Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 

 

 

 

HT số 1

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự Chương trình "Thắp sáng ước mơ-Tiếp sức đến trường" và trao học bổng "Dương Văn Mạnh".

 

Thành đoàn

 

Đ/c Phượng

HT Đảng

Thành phố.

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2626736
Số người đang truy cập: 4