LCCT từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/12/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 1110/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 30 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/12/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

LĐ.VP

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 30/11/2015

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp tỉnh tập huấn về công tác giảm nghèo

 

 

 

 

 

TTHN tỉnh

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT, đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Làm việc với phòng Quản lý đô thị về Quy hoạch dự án Sở Cảnh sát PCCC (liên quan đơn giải quyết khiếu nại).

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng QLĐT

Phòng Quản lý đô thị

Đ/c Trí

Đ/c Dương

Phòng làm việc PCT

Thông qua Kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết những tháng cuối năm 2015 và năm 2016.

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Phòng Y tế

Có thư mời riêng

Đ/c Công

Đ/c Tú

HT số 1

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Họp triển khai công tác thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo QĐ 994/QĐ-TTg ngày 16/9/2015 của Chính phủ.

 

 

Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị cùng tham dự

 

Đ/c Dương

Phòng họp 302 (tầng 3) Sở GTVT

Thứ Ba, ngày 01/12/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Cùng đoàn Công tác Thành ủy khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 Đảng ủy xã Hòa Long.

 

 

 

Đ/c Chiến

Đ/c Dương

Đảng ủy X.Hòa Long

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.PTQĐ Thành phố

Thành viên Hội đồng, UBND các xã, phường liên quan.

Đ/c Hoàng

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: 10h00 Họp tỉnh làm việc với Cục Kinh tế Thương mại Nhật Bản

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Cùng đoàn Công tác Thành ủy khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 Đảng ủy xã Tân Hưng.

 

 

 

Đ/c Hoàng

Đ/c Oanh

Đảng ủy X.Tân Hưng

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự Hội thảo giao lưu Việt - Nhật về môi trường

 

Phòng TNMT

Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự

 

Đ/c Tú

HT C1 - Trung tâm HN tỉnh

Họp thống nhất nội dung quản lý chất lượng ISO về TTHC tại UBND thành phố Bà Rịa

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT

Phòng Kinh tế

Văn phòng HĐND-UBND thành phố, phòng Kinh tế, phòng Nội vụ, phòng Tài chính Kế hoạch

Đ/c Chiến

Đ/c Tú QTM

HT số 2

Thứ Tư, ngày 02/12/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Cùng đoàn Công tác Thành ủy khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 Đảng ủy phường Long Hương.

 

 

 

Đ/c Công

Đ/c Phượng

Đảng ủy P.Long Hương

Khảo sát, kiểm tra khối lượng DVCI năm 2016 trên địa bàn thành phố (cả ngày).

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng QLĐT

Phòng QLĐT, TCKH, các Trường học

Đ/c Trí

Đ/c Dương

Thực địa xã phường

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

 

 

 

 

Đ/c Tú

VP.UBND tỉnh (P.302)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp tổng kết Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2015.

 

Ban Dân vận

 

Đ/c Công

Đ/c Dung

HT Đảng TP

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp tỉnh nghe báo cáo tình hình đào tạo nghề và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

 

 

 

 

Đ/c Tú

VP.UBND tỉnh (P.302)

Làm việc với tập thể lãnh đạo phòng Quản lý đô thị

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT

Phòng QLĐT

Trưởng, Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng phòng QLĐT.

Đ/c Chiến

Đ/c Dương

Phòng làm việc PCT

Thứ Năm, ngày 03/12/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp tỉnh về kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân 2016.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Làm việc với Ban chỉ đạo Nông thôn mới về thẩm định đề án NTM xã Long Phước.

Đ/c Phạm Quang Nhật - PCT

Phòng Kinh tế, UBND xã Long Phước

Có thư mời riêng.

Đ/c Trí

Đ/c Linh

UBND xã Long Phước

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Báo cáo Đại biểu HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH - QPAN năm 2015 – Kế hoạch 2016 (chuẩn bị tiếp xúc cử tri).

 

VP HĐND-UBND TP, Phòng TCKH

Theo thư mời của HĐND thành phố

Đ/c Trí

Đ/c Vân

HT số 1

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Cùng cử tri thành phố tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII.

 

 

 

 

 

HT Đảng thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Họp Đại biểu HĐND thành phố.

 

 

 

 

 

HT số 1

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Họp tỉnh về chủ trương nhận chuyển nhượng lại dự án Chợ Kim Hải của Công ty Hoàn Vũ.

 

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Thứ Sáu, ngày 04/12/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (cả ngày).

 

 

 

 

 

Hội trường B TTHN tỉnh

Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.PTQĐ Thành phố

Thành viên Hội đồng, UBND các xã, phường liên quan.

Đ/c Hoàng

Đ/c Phượng

HT số 3

Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác gia đình năm 2015 của thành phố và các xã, phường; triển khai phướng hướng năm 2016

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Phòng Văn hóa và Thông tin

Có thư mời riêng.

Đ/c Công

Đ/c Oanh

HT số 1

Làm việc với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh về lập QH sắp xếp ổn định dân cư gắn với đầu tư CSHT và xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2015-2020 (Công văn số 184/CCPTNT-PTNT ngày 17/11/2015 của CC Phát triển nông thôn)

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT

Phòng kinh tế

Có thư mời riêng

Đ/c Trí

Đ/c Linh

HT số 2

Chiều

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT, đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT, đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Giải quyết Hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)