LCCT từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 662/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 11 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014)

 

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 24/11/2014

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố:

- 7 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

- 8 giờ 30: Họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 25/11/2014

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Họp các Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Phục vụ và các tổ biên tập Văn kiện Đại hội V.

 

 

 

 

HT. Đảng

Thành phố

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT, đ/c Trần Vinh Quang - PCT:

- 14 giờ 00: Nghe báo cáo tình hình khảo sát giá đất để tính bồi thường các công trình XDCB trên địa bàn Thành phố.

- 15 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ BT-GPMB các công trình: Đường Hương lộ 10 và Trường Mầm non Phước Hiệp.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TNMT,

Thanh tra TP

Phòng TNMT, TTPTQĐ, Thanh tra, UBND các phường: Phước Nguyên, Phước Hiệp.

Đ/c Công

HT số 3

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 26/11/2014

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Hội nghị Tổng kết "Năm Dân vận khéo - 2014" và 05 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo 2009 - 2014".

 

 

 

 

HT. Đảng Thành phố

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Cùng với Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Tổ công tác Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng công tác Dân vận cơ sở giai đoạn 2011 - 2015".

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Làm việc với Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính về giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Thấy với bà Huỳnh Thị Ngọc Đông và bà Võ Thị Thới ở phường Long Hương.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng TNMT

Phòng TNMT, Phòng Nội vụ, UBND phường Long Hương, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

Đ/c Ngọc

HT số 2

15 giờ 00: Đối thoại với ông Trần Đức Toản, ngụ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.TPQĐ

Theo thư mời.

Đ/c Công

HT số 3

Thứ Năm, ngày 27/11/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp thống nhất bố trí, sắp xếp lại khu vực kinh doanh thức ăn đêm tại chợ Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Ban quản lý Chợ Bà Rịa

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng, Linh

HT số 2

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT, đ/c Trần Vinh Quang - PCT: Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 

 

 

 

HT số 1

Thứ Sáu, ngày 28/11/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự Hội nghị báo cáo Đại biểu HĐND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (chuẩn bị tiếp xúc cử tri).

 

Phòng TCKH

 

 

HT số 1

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT: Họp tỉnh về việc mua lại 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2, 4 tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.

 

Phòng QLĐT

 

Đ/c Tú

Văn phòng Tỉnh ủy

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

 

 

 

 

HT. Đảng

Thành phố

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2933479
Số người đang truy cập: 1