LCCT từ ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 705/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 22 tháng 12 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014)

 

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 22/12/2014

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

8 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thành ủy (02 ngày).

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT, đ/c Trần Vinh Quang - PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Họp Ban thực hiện cưỡng chế các công trình HTKT khu TĐC Công viên 30/4 và Đóng quân Cụm điệp báo 3 – Quân khu 7.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TNMT

Thành viên Ban thực hiện cưỡng chế 02 côn trình HTKT khu TĐC Công viên 30/4 và Đóng quân Cụm điệp báo 3 – Quân khu 7.

Đ/c Công

HT số 3

Thứ Ba, ngày 23/12/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Dự Tổng kết năm 2014 của Đảng ủy phường Phước Hiệp.

 

 

 

 

UBND P.Phước Hiệp

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT: Dự Tổng kết năm 2014 của Đảng ủy phường Long Hương.

 

 

 

 

UBND P.

Long Hương

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ.

 

 

 

 

VP.UBND Tỉnh (P.501)

Chiều

Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Thanh tra, TNMT, UBND P. Long Hương

Có thư mời riêng.

Đ/c Ngọc

HT số 2

Giải quyết vướng mắc về việc thu tiền cơ sở hạ tầng trả chậm ở Trung tâm Thương mại Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TCKH

TCKH, TN&MT, QLĐT, TT.PTQĐ, Thanh tra, Tư pháp, Công an, VP.ĐKQSD đất, UBND phường Phước Trung.

Đ/c Linh

HT số 3

Thứ Tư, ngày 24/12/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Dự họp Thường trực HĐND Thành phố về chương trình kỳ họp, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp lần 11 – HĐND Thành phố khóa IV.

 

 

 

 

HT số 1

Nghe báo cáo kết quả cuộc họp với Sở TN&MT về trường hợp của bà Vũ Thị Minh Nghĩa – ngụ tại xã Hòa Long.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng TN&MT

Có thư mời riêng.

Đ/c Dung

HT số 2

Thông qua Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình: Công viên Bà Rịa, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Hạ tầng Cơ sở giết mỗ gia súc, gia cầm tại xã Long Phước

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.PTQĐ

Thành viên HĐ BT, HT và TĐC Thành phố.

Đ/c Công

HT số 3

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Họp Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự họp Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

14 giờ 00: Thông qua phương án mua lại chợ Kim Dinh.

15 giờ 00: Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TCKH

 

Thanh tra, TTPTQĐ

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

 

Đ/c Công

HT số 3

Thứ Năm, ngày 25/12/2014

Sáng

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (mở rộng).

 

 

 

 

HT Đảng

Thành phố

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

 

 

 

 

Văn phòng

Thành ủy

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT: Dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thị xã Đồng Xoài và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III (1,5 ngày).

 

 

 

 

Thị xã

Đồng Xoài

Thứ Sáu, ngày 26/12/2014

Sáng

Dự Hội nghị Sơ kết xây dựng và hoạt động Khu vực phòng thủ năm 2014.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Ban CHQS Thành phố

Có thư mời riêng.

Đ/c Quế

HT số 1

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Thi đua – Khen thưởng.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Dự Hội nghị Sơ kết xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2014.

 

 

 

 

Bộ CHQS Tỉnh

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 27/12/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động Quốc gia Người cao tuổi giai đoạn 2011 - 2013 trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng LĐ-TB và XH

Có thư mời riêng.

Đ/c Oanh

HT số 1

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2981400
Số người đang truy cập: 4