LCCT từ ngày 31/8/2015 đến ngày 05/9/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 882/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 31 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 31/8/2015 đến ngày 05/9/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 31/8/2015

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND thành phố dự chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

10 giờ 00: Chủ tịch, các PCT UBND thành phố: họp thường trực UBND thành phố.

 

 

 

 

HT. số 2

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT và Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: giải quyết HSHC.

 

 

 

 

 

Dự lễ Ngân hàng NN&PTNT tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

 

 

Đ/c Tú

HT. Đảng TP

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: nghe thông qua Quy chế phối hợp tiếp công dân.

 

 

 

 

VPTU

Thứ Ba, ngày 01/9/2015

Sáng

7 giờ 00: CT, các PCT. UBND thành phố viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh và dự lễ Kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9 năm 2015.

 

 

 

 

Nghĩa trang LS Tỉnh

TTHN tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: dự lễ Tổng kết năm học 2014-2015.

 

 

 

 

HT. Đảng TP

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, Đ/c Trần Vinh Quang – PCT, Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: giải quyết HSHC.

 

 

 

 

 

Thông qua Kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho thiếu niên, nhi đồng thành phố Bà Rịa năm 2015.

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT

Thành đoàn

Có thư mời riêng;

Đ/c Quế

HT. số 1

Thứ Tư, ngày 02/9/2015

 

Nghĩ lễ Quốc khánh 02/9

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 03/9/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: dự họp Thường trực UBND tỉnh Thông qua danh mục khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và kế hoạch năm 2016.

 

 

Trưởng Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố cùng dự

Đ/c Dương

VPUBT (301)

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp HĐBT giải quyết các vướng mắc trong công tác đền bù.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

TTPT Quỹ đất

Có thư mời riêng;

Đ/c Phượng

HT số 3

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: Thông qua kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố lần thứ VIII năm 2015.

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT

Phòng GD-ĐT và phòng VHTT

Có thư mời riêng;

Đ/c Tú

HT số 2

8 giờ 00: Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT dự Họp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Cơ yếu Việt Nam.

 

 

 

 

HT. B

 TT Hội nghị tỉnh

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT và Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: họp giao ban XDCB và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

P.TC-KH, Ban QLDA, TPPTQĐ

Có thư mời riêng;

Đ/c Phượng, Dương

HT. số 2

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: bàn giao công tác tại xã Hòa Long.

 

 

 

 

Xã Hòa Long

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2015.

 

 

 

 

VPUBT (301)

Thứ Sáu, ngày 04/9/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: dự họp BCH Đảng bộ tỉnh.

 

 

 

 

VPTU

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: dự họp tỉnh nghe Sở GTVT báo cáo phương án xử lý tồn tại trên quốc lộ 51 ảnh hưởng đến ATGT đoạn qua tỉnh BRVT.

 

 

 

 

VPUBT (302)

Đ/c Nguyễn Văn Tài – PCT: dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo"; sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 895-QĐ/TU ngày 10/8/2010 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh".

Đ/c Nguyễn Văn Tài - PCT

 

 

 

HT. Đảng TP

Đ/c Phạm Quang Nhật – PCT: dự Hội thảo "Các giải pháp nâng cao chất lượng du lịch của các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh" (cả ngày).

 

 

 

 

TP. Vũng Tàu

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: giải quyết HSHC.

 

 

 

 

HT. số 1

Thứ Bảy, ngày 05/9/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng–CT: dự lễ khai giảng trường THCS Nguyễn Du.

 

 

 

 

P. Phước Trung

Đ/c Trần Vinh Quang-PCT: dự lễ khai giảng trường THCS Trần Đại Nghĩa.

 

 

 

 

P. Kim Dinh

Đ/c Nguyễn Văn Tài-PCT: dự lễ khai giảng trường THCS Nguyễn Thanh Đằng.

 

 

 

 

Xã Hòa Long

Đc Phạm Quang Nhật-PCT: dự lễ khia giảng trường THCS Phước Nguyên.

 

 

 

 

P.Phước Nguyên

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)