LCCT từ ngày 20/4/2015 đến ngày 27/4/2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 236/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 20 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 27/4/2015)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 20/4/2015

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Đi thăm các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam.

 

 

Theo kế hoạch.

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp Ban Thường vụ Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Rà soát công tác tổ chức cưỡng chế thu hồi đất các công trình trên địa bàn thành phố.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

TT.PTQĐ, TNMT

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng

HT số 3

Thứ Ba, ngày 21/4/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

 

 

 

 

HT. Đảng

Thành phố

7 giờ 00: Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Dự lễ phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015 trên địa bàn thành phố.

 

Phòng Y tế

Theo kế hoạch.

Đ/c Tú

Chợ

Phước Nguyên

Chiều

Sơ kết công tác ATGT Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2015.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng.

Đ/c Quế

HT số 1

Thông qua giá thuê, thuê mua 150 căn nhà ở xã hội.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng TCKH

TCKH, QLĐT, TNMT, Tư pháp, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi cục Thuế.

Đ/c Công

HT số 2

Làm việc với Thanh tra Thành phố về kết luận thanh tra chợ Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Thanh tra

Có thư mời riêng.

Đ/c Linh

HT số 3

Thứ Tư, ngày 22/4/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT:

- Dự lễ khởi công đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

- Dự Đại hội Đảng bộ phường Long Toàn.

 

 

 

 

Xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu

Đảng ủy

P. Long Toàn

Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại.

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT

Thanh tra, TNMT

Có thư mời riêng.

Đ/c Ngọc

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT:

- Dự Đại hội Đảng bộ xã Long Phước.

- Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất các công trình (01 ngày).

 

 

 

 

 

 

 

Theo kế hoạch

 

 

Đ/c Phượng

Đảng ủy xã Long Phước

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT: Dự Đại hội Chi bộ phòng Nội vụ.

 

 

 

Đ/c Tú

HT. Đảng Thành phố

Thứ Năm, ngày 23/4/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Dự Đại hội Đảng bộ phường Long Toàn (01 ngày).

 

 

 

 

Đảng ủy

P. Long Toàn

Đ/c Võ Văn Điệp - PCT: Dự Đại hội Chi bộ phòng Y tế.

 

 

 

Đ/c Tú

HT. Đảng Thành phố

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT:

- Dự Đại hội Đảng bộ xã Long Phước (01 ngày).

- Dự Đại hội Chi bộ Đội trật tự đô thị

 

 

 

 

 

Đ/c Phượng

Đảng ủy xã Long Phước

HT.Đảng Thành phố

Chiều

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

 

 

Đ/c Tú

 

Thứ Sáu, ngày 24/4/2015

Sáng

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ khởi công công trình Công viên kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam,

 

 

 

 

 

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 25/4/2015

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Dự họp mặt Cán bộ B tại xã Hòa Long.

 

 

 

 

Ấp Bắc I, xã Hòa Long

Nghe UBND phường Long Toàn báo cáo việc xây dựng nhà nhân ái.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

UBND phường Long Toàn

Phòng TNMT, LĐ-TB&XH, QLĐT, UB.MTTQ Thành phố, UBND phường Long Toàn.

Đ/c Tú

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự Đại hội Chi bộ Kho bạc Nhà nước thành phố Bà Rịa.

 

 

 

Đ/c Phượng

Chi bộ Kho bạc Thành phố

Chiều

Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Hai, ngày 27/4/2015

Sáng

7 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

 

 

 

 

 

8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

 

 

 

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Nghe báo cáo kết quả khảo sát di dời Cửa hàng xăng dầu số 10.

Đ/c Trần Vinh Quang -PCT

Phòng TNMT, QLĐT

Phòng TNMT, QLĐT.

Đ/c Công

HT số 2

Chiều

Nghe báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TNMT

Phòng TNMT, QLĐT, Kinh tế, TCKH, TT.PTQĐ, UBND các xã, phường.

Đ/c Công

HT số 2

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh thông qua Đề án tổ chức Hội thi tin học trẻ năm 2015.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.302)

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)