LCCT từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 566/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 25 tháng 8 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 25/8/2014 đến ngày 29/8/2014)

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 25/8/2014

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

VP.UBND TP

8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT, đ/c Võ Văn Điệp - PCT: giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: họp giao ban Thường trực Thành ủy.

 

 

 

 

 

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: cùng UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập GDMN 5 tuổi.

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (P.301)

Thứ Ba, ngày 26/8/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: dự bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2014 (01 ngày).

 

 

 

 

HT. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: dự họp tỉnh thông qua Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

VP. UBND tỉnh (P.301)

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập GDMN 5 tuổi.

 

Phòng Giáo dục  và Đào tạo

Có thư mời riêng;

Đ/c Phượng

HT số 1

Thứ Tư, ngày 27/8/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Cùng UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá và kết luận của Đoàn kiểm tra công nhận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

 

 

 

 

VP.UBND tỉnh (P.301)

Chiều

- 14 giờ 00: đối thoại với hộ ông Nguyễn Văn Tuấn – Nguyễn Thị Lợi trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

- 15 giờ 30: làm việc với Bộ Tư lệnh QK7, Sư đoàn 302 và ông Cao Sỹ Hùng để giải quyết khiếu nại về diện tích đất QK7 đã giao cho ông Hùng thuộc công trình khu TĐC Công viên 30/4.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Thanh tra

 

 

TNMT và TTPT quỹ đất

 

 

- Các đơn vị: TP, TNMT, QLĐT, Thanh tra và UBND phường Kim Dinh

 

- Có thư mời riêng;

 

Đ/c  Ngọc

 

 

Đ/c Công

HT số 3

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/8/2014

Sáng

- 08 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả thanh tra việc đầu tư sửa chữa các công trình XDCB trên địa bàn phường Phước Hiệp.

- 10 giờ 00: làm việc với phòng Nội vụ về công tác chuẩn bị thi tuyển công chức của thành phố Bà Rịa năm 2014.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Thanh tra

 

 

P. Nội vụ

 

- Các đơn vị: TCKH QLĐT, Thanh tra và UBND phường Phước Hiệp

 

- Có thư mời riêng;

 

Đ/c  Tú

 

 

Đ/c Oanh

HT số 3

Họp rà soát các nội dung chuẩn bị Hội nghị giao ban Cụm đô thị Hội viên miền Đông Nam bộ.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng;

Đ/c Công

HT số 2

Chiều

CT, PCT.UBND TP: nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng báo cáo kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015 và phước hướng phát triển 05 năm 2016-2020.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

P.TCKH và VP. HĐND và UBND

Có thư mời riêng.

Đ/c Công

HT số 1

Thứ Sáu, ngày 29/8/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT:

- 7 giờ 00: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

- 8 giờ 00: dự Hội nghị triển khai Chỉ thị 22/TTg về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2016-2020 và Chỉ thị 23/TTg về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020.

 

 

 

 

 

 

- NTLS tỉnh

- Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT:

- 7 giờ 00: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

- 8 giờ 00: dự lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

 

 

 

 

 

- NTLS tỉnh

- HT.Đảng

Thành phố

Chiều

CT, các PCT.UBND TP:

- 14 giờ 00: dự họp Chi bộ cơ quan

- 15 giờ 00: làm việc với tập thể CBCC Văn phòng HĐND và UBND thành phố

 

VP. HĐND và UBND TP

 

 

HT số 1

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2747863
Số người đang truy cập: 59