LCCT từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Số : 638/TB-UBND

Bà Rịa, ngày 27 tháng 10 năm 2014.

THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 (Từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014)

 

 

NỘI  DUNG

CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN THAM DỰ

CV.VP

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai, ngày 27/10/2014

Sáng

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố: Dự lễ chào cờ đầu tuần.

 

 

 

 

VP.UBND TP

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Họp giao ban Thường trực Thành ủy (cả ngày).

 

 

 

 

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Họp tỉnh về Phương án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

 

 

 

 

Văn phòng

Tỉnh ủy

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Chiều

Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của bàn Trần Thị Kim Chi, ngụ tại TP. Vũng Tàu.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Thanh tra

Theo thư mời số 287/TM-UBND ngày 24/10/2014 của UBND TPBR.

Đ/c Ngọc

HT số 3

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 28/10/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - CT: Dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

 

 

 

 

Bộ CHQS Tỉnh

Khảo sát địa đạo Long Phước.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng VHTT

Phòng QLĐT, TC-KH, VH&TT, UBND xã Long Phước.

Đ/c Phượng

Xã Long Phước

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Hồng Lam.

Đ/c Trần Vinh Quang - PCT

Phòng TCKH

Có thư mời riêng.

Đ/c Linh

HT số 2

Chiều

- 14 giờ 00: Làm việc với Thanh tra rà soát khiếu nại và nghe báo cáo kết quả thanh tra Chợ Bà Rịa.

- 16 giờ 00: Đối thoại với ông Trần Đại Hải, ngụ phường Phước Nguyên và xử lý đền bù, giải tỏa cây xăng thuộc công trình Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Thanh tra

 

 

TT.PTQĐ, phòng TNMT

Chánh, các Phó Chánh Thanh tra; TT.PTQĐ, phòng TN&MT.

 

Có thư mời riêng.

Đ/c Công

HT số 3

Thông qua Kế hoạch triển khai khu phố ẩm thực bảo đảm thưc ăn đường phố năm 2014 (lần 2).

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng Y tế

Có thư mời riêng.

Đ/c Phượng

HT số 2

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: 16 giờ 00: Dự đối thoại với ông Trần Đại Hải.

 

 

 

 

HT số 3

Thứ Tư, ngày 29/10/2014

Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Họp giao ban công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tháng 10/2014.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

TNMT, TTPTQĐ, QLĐT

Thành viên HĐ BT-HT và TĐC, UBND các phường, xã có liên quan (theo thư mời).

Đ/c Công

HT số 3

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

Phòng LĐ-TB và Xã hội

Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Đào tạo cho lao động nông thôn Thành phố.

Đ/c Oanh

HT số 1

Chiều

Làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch về điều chỉnh vốn XDCB 9 tháng năm 2014.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH

Phòng TCKH, Ban QLDA ĐTXD Thành phố.

Đ/c Dung

HT số 2

Nghe báo cáo tình hình quản lý, sử dụng khu chung cư thu nhập thấp.

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT

TT.PTQĐ

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

HT số 1

Đối thoại với hộ ông (bà): Nguyễn Thị Thanh Bình - Phan Minh Cường, ngụ phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TN&MT

TNMT, Thanh tra, TT.PTQĐ, UB.MTTQVN TP, UB ND phường Long Tâm.

Đ/c Công

HT số 3

Thứ Năm, ngày 30/10/2014

Sáng

Thông qua kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015 và các công trình phục vụ Tết Nguyên đán.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng TCKH, QLĐT

Có thư mời riêng.

Đ/c Tú

HT số 3

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính (cả ngày).

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự Hội nghị quán triệt các giải pháp cải cách hành chính; Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

 

 

 

 

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

Chiều

Sơ kết công tác an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2014.

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT

Phòng QLĐT

Có thư mời riêng.

Đ/c Quế

HT số 1

Họp Tổ Biên tập thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020.

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT

Phòng TCKH

Thành viên Tổ Biên tập (Theo Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND thành phố Bà Rịa).

Đ/c Công

HT số 2

Thứ Sáu, ngày 31/10/2014

`Sáng

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT, đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm; KH đầu tư XDCB năm 2015 và KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

 

Phòng TCKH

 

 

Sở KH và ĐT

Đ/c Võ Văn Điệp – PCT: Giải quyết hồ sơ hành chính (cả ngày).

 

 

 

 

 

Chiều

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – CT: Đi công tác huyện Côn Đảo.

 

 

 

 

 

Đ/c Trần Vinh Quang – PCT: Dự Tọa đàm Nêu gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

HT số 1

 

Nơi nhận :

- TT.TU; TT.HĐND TP.

- CT; PCT.UBND TP

- Văn phòng HĐND-UBND TP (Đăng tải Website thành phố).

- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Ngô Văn Chiến

(đã ký)

 

 


Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành Hoạt Động Chỉ Đạo Điều Hành

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2884815
Số người đang truy cập: 2