THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 137 Đường 27/4 phường Phước Hiệp Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (064)3825105; Fax: (064)3828514; Email: baria@baria-vungtau.gov.vn