Danh mục tra cứu giá đất Danh mục tra cứu giá đất

Những tuyến đường khu tái định cư H20 Những tuyến đường khu tái định cư H20

Năm thống kê

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ H20

ĐVT: 1.000 đồng/m2

 

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

Bùi Xuân Phái (Nguyễn Viết Xuân)

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

2

Huỳnh Khương An

Đường 27/4

Phạm Ngọc Thạch

3

0.7

3.234

2.102

1.617

1.197

970

3

Lưu Chí Hiếu

Đường 27/4

Trần Khánh Dư

3

0.7

3.234

2.102

1.617

1.197

970

4

Nguyễn Chánh Sắt (Tôn Thất Thuyết)

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

5

Phạm Phú Thứ

 

 

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

6

Phan Văn Hớn

Tôn Thất Thuyết

Huỳnh Khương An

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

7

Tản Đà

Hùng Vương

Huỳnh Khương An

3

0.7

3.234

2.102

1.617

1.197

970

8

Tăng Bạt Hổ

 

 

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

9

Trần Khánh Dư

Nguyễn Văn Trỗi

Huỳnh Khương An

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832