Danh mục tra cứu giá đất Danh mục tra cứu giá đất

Những tuyến đường khu dân cư Triều Phát Những tuyến đường khu dân cư Triều Phát

Năm thống kê

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ TRIỀU PHÁT

ĐVT: 1.000 đồng/m2

 

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

Đặng Thị Mai (Đặng Thai Mai)

Thái Văn Lung

Nguyễn Thần Hiến

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

2

Đoàn Thị Điểm (Ngô Quyền)

Thái Văn Lung

Nguyễn Thần Hiến

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

3

Lê Thị Riêng (Bùi Thị Xuân)

Trần Huy Liệu

Nguyễn Thị Thập

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

4

Lý Ban (QHTP1)

Đặng Thị Mai

Trần Huy Liệu

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

5

Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Thị Thập

3

0.65

3.003

1.952

1.501

1.112

900

6

Nguyễn Thần Hiến (Nguyễn Văn Thoại)

Nguyễn Tất Thành

Trần Huy Liệu

3

0.65

3.003

1.952

1.501

1.112

900

7

Nguyễn Siêu (QHTP2)

Trần Huy Liệu

Hết tuyến

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

8

Thái Văn Lung

Nguyễn Tất Thành

Hết vỉa hè

3

0.7

3.234

2.102

1.617

1.197

970

Không vỉa hè

Nguyễn Văn Hưởng

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832