Danh mục tra cứu giá đất Danh mục tra cứu giá đất

Những tuyến đường thuộc khu tái định cư công viên 30-4 Những tuyến đường thuộc khu tái định cư công viên 30-4

Năm thống kê

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG VIÊN 30-4

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

1

Các tuyến đường trong khu TĐC 30-4

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

2

Đường D7

Lý Thái Tổ

Lê Văn Duyệt

 

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

3

Đường N5 (Lý Thái Tổ)

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

4

Đường TDC1

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

5

Nguyễn Thị Hoa (cũ: Đường TDC3)

Lê Văn Duyệt

Đường TDC6

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

6

Đường TDC4

Đường TDC3

Đường TDC5

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

7

Đường TDC5

Lê Văn Duyệt

Đường TDC6

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

8

Đường TDC6

Phạm Hùng

Đường D7

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

9

Đường TDC7

Đường TDC3

Đường TDC5

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

10

Lê Văn Duyệt

Phạm Hùng

Đường D7

4

 

2.772

1.802

1.386

1.026

832

11

Hồ Đản (TDC8)

 

 

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666

12

Hoàng Tuệ (TDC9)

 

 

4

0.8

2.218

1.442

1.109

821

666