|
Chào Mừng Các Bạn đến với Cổng thông tin điện tử thành phố Bà Rịa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

 1. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố : Nguyễn Ngọc Đức

·         Điện thoại CQ: (0254)3.825 114

·         Điện thoại NR: (0254)3.826 183

·         Điện thoại DĐ: 0909.986.997

·         Email: ducnn@baria.baria-vungtau.gov.vn

2Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quang Nhật

·         Điện thoại CQ: (0254)3.737.999

·         Điện thoại NR: 

·         Điện thoại DĐ: 0939.030.777

·         Email: nhatpq@baria.baria-vungtau.gov.vn