Thông báo điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2018

Thông báo điều chỉnh bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2018


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5553083
Số người đang truy cập: 4