Thông báo thời gian - địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung ôn thi, thời gian - địa điểm ôn thi kỳ thi tuyển công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2018

Thông báo thời gian - địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung ôn thi, thời gian - địa điểm ôn thi kỳ thi tuyển công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2018

Tải tập tin đính kèm: Tài liệu ôn thi


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5585691
Số người đang truy cập: 2