Thông báo thời gian - địa điểm khai mạc kỳ thi tuyển công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2018.

Thông báo thời gian - địa điểm khai mạc kỳ thi tuyển công chức xã, phường thuộc Thành phố Bà Rịa năm 2018.

Tải tập tin đính kèm: Tài liệu 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5586879
Số người đang truy cập: 2