Nội dung ôn tập môn kiến thức chung tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016

Ngày 14/7/2016, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2016 thành phố Bà Rịa thông báo Nội dung ôn tập môn kiến thức chung tại kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Bà Rịa năm 2016.

Nội dung theo tập tin đính kèm :

1. Thông báo số 332/TB-HĐTT ngày 14/7/2016 của Hội động TT

2. Tài liệu ôn thi.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5355628
Số người đang truy cập: 10