Thông báo Môn thi, số báo danh và phòng thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghị GD-ĐT thành phố Bà Rịa năm 2016

Thông báo Môn thi, số báo danh và phòng thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghị GD-ĐT thành phố Bà Rịa năm 2016

Phòng thi số 1 (Mầm non)

Phòng thi số 2 (Mầm non)

Phòng thi số 3 (Mầm non)

Phòng thi số 4 (Tiểu học)

Phòng thi số 5 (Tiểu học)

Phòng thi số 6 (Trung học cơ sở)

Phòng thi số 7 (Trung học cơ sở)

Phòng thi số 8 (Trung học cơ sở)

Phòng thi số 9 (Trung học cơ sở)

Phòng thi số 10 (Trung học cơ sở)

Phòng thi số 11 (Trung học cơ sở)

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5380628
Số người đang truy cập: 4