Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017

Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND thành phố Bà Rịa.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5320964
Số người đang truy cập: 5