Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017

Thông báo số 31/TB-HĐXT.QLDA2


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5553066
Số người đang truy cập: 2