Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Bà Rịa năm 2017

Thông báo số 66/TB-QLDA


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5509601
Số người đang truy cập: 2