Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa năm 2017

Thông báo số 36/TB-QLDA2


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5509596
Số người đang truy cập: 2