Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Ban quản lý Chợ Bà Rịa thuộc thành phố Bà Rịa năm 2017

Tải tập tin đính kèm : Thông báo số 30/TB-BQL ngày 17/8/2017 của Ban Quản lý Chợ Bà Rịa


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5509593
Số người đang truy cập: 2