Thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức Ban quản lý chợ Bà Rịa năm 2017

Tải tập tin đính kèm : Thông báo số 32/TB-BQL ngày 04/9/2017 của Ban Quản lý Chợ Bà Rịa

:


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5509600
Số người đang truy cập: 2