Thông báo tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức Ban quản lý chợ Bà Rịa năm 2017

Tải tập tin đính kèm : Thông báo số 33/TB-BQL ngày 06/9/2017 của Ban Quản lý Chợ Bà Rịa


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5563564
Số người đang truy cập: 1