Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm 2017

Tải tập tin đính kèm : Thông báo số 612/TB-UBND ngày 9/10/2017 của UBND thành phố Bà Rịa về việc Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm 2017


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5575751
Số người đang truy cập: 2