Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn thi và tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Bà Rịa năm 2017

Tải tập tin đính kèm : Thông báo số 332/TB-HĐTT ngày 27/10/2017 của HĐTT Viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5553085
Số người đang truy cập: 5