Thông báo hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức thi thực hành đối với các vị trí Nhân viên tại kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp GDĐT thành phố Bà Rịa

Tải tập tin đính kèm : Thông báo số 337/TB-HĐTT ngày 12/10/2017 về việc thông báo hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức thi thực hành đối với các vị trí Nhân viên tại kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp GDĐT thành phố Bà Rịa.


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5553074
Số người đang truy cập: 2