Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
2 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức phi Chính phủ
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng
4 Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, thị trấn trong một huyện, thành phố) Thủy lợi
5 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình ( thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Quy hoạch xây dựng
6 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật.
7 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Phổ biến giáo dục pháp luật.
8 Phê duyệt Phương án khai thác của chủ rừng là hộ gia đình Nông nghiệp & PTNT
9 Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của chủ rừng là hộ gia đình. Nông nghiệp & PTNT
10 Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của chủ rừng là hộ gia đình. Nông nghiệp & PTNT
11 Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đỗ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ cành nhánh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại). Nông nghiệp & PTNT
12 Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn). Nông nghiệp & PTNT
13 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Nông nghiệp & PTNT
14 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị (đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quy định tại Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu) Xây dựng
15 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường
16 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
18 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương
19 Thủ tục hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
20 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
Hiển thị 1 - 20 of 250 kết quả.
của 13