Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
241 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý others
242 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Phổ biến giáo dục pháp luật.
243 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Phổ biến giáo dục pháp luật.
244 Đưa vào kế hoạch xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới Nông nghiệp & PTNT
245 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & PTNT
246 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & PTNT
247 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp & PTNT
248 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Nông nghiệp & PTNT
249 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Nông nghiệp & PTNT
250 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, , trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của trung ương, cấp tỉnh. Xây dựng
251 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường
252 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
253 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
254 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất. Thi đua - Khen thưởng
255 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng
256 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Thi đua - Khen thưởng
257 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Thi đua - Khen thưởng
258 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng
259 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
260 Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Đối với các công trình thủy lợi phục vụ nhiều xã, phường, trị trấn trong một huyện, thành phố) Thủy lợi
Hiển thị 241 - 260 of 284 kết quả.
của 15