Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
241 Di dân ở nơi đi Nông nghiệp & PTNT
242 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
243 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
244 Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông - đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục đào tạo
245 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Giáo dục đào tạo
246 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Giáo dục đào tạo
247 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
248 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
249 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
250 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
251 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Giáo dục đào tạo
252 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non Giáo dục đào tạo
253 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo
254 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục đào tạo
255 Giải thể trường Mầm non (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường). Giáo dục đào tạo
256 Giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Giáo dục đào tạo
257 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường) Giáo dục đào tạo
258 Thành lập trường Mầm non tư thục Giáo dục đào tạo
259 Thành lập trường Tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo
260 Thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục đào tạo
Hiển thị 241 - 260 of 297 kết quả.
của 15