Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
261 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
262 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
263 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
264 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX, danh sách ban quản trị, ban kiểm sóat HTX. HTX và doanh nghiệp
265 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác. HTX và doanh nghiệp
266 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
267 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách. HTX và doanh nghiệp
268 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia. HTX và doanh nghiệp
269 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập. HTX và doanh nghiệp
270 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất. HTX và doanh nghiệp
271 Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
272 Đăng ký điều lệ hợp tác xã sữa đổi. HTX và doanh nghiệp
273 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi mất). HTX và doanh nghiệp
274 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (bị hư hỏng). HTX và doanh nghiệp
275 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
276 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất). HTX và doanh nghiệp
277 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) HTX và doanh nghiệp
278 Đăng ký thành lập hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
279 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Công thương
280 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Công thương
Hiển thị 261 - 280 of 281 kết quả.
của 15