Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
261 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng
262 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng
263 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng
264 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng
265 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Xây dựng
266 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Xây dựng
267 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Xây dựng
268 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
269 Cấp phép chặt hạ, tỉa, dịch chuyển cây xanh. Xây dựng
270 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
271 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
272 Đăng ký lập hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
273 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện). HTX và doanh nghiệp
274 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã khi di chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. HTX và doanh nghiệp
275 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
276 Giải thể hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
277 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
278 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
279 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
280 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX, danh sách ban quản trị, ban kiểm sóat HTX. HTX và doanh nghiệp
Hiển thị 261 - 280 of 297 kết quả.
của 15