Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
281 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
282 Cấp phép chặt hạ, tỉa, dịch chuyển cây xanh. Xây dựng
283 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
284 Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
285 Đăng ký lập hộ kinh doanh. HTX và doanh nghiệp
286 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (đối với trường hợp HTX giải thể tự nguyện). HTX và doanh nghiệp
287 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã khi di chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh. HTX và doanh nghiệp
288 Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
289 Giải thể hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
290 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
291 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
292 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
293 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX, danh sách ban quản trị, ban kiểm sóat HTX. HTX và doanh nghiệp
294 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác. HTX và doanh nghiệp
295 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
296 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách. HTX và doanh nghiệp
297 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia. HTX và doanh nghiệp
298 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập. HTX và doanh nghiệp
299 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất. HTX và doanh nghiệp
300 Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
Hiển thị 281 - 300 of 310 kết quả.
của 16