Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
281 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác. HTX và doanh nghiệp
282 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
283 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách. HTX và doanh nghiệp
284 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia. HTX và doanh nghiệp
285 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập. HTX và doanh nghiệp
286 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất. HTX và doanh nghiệp
287 Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
288 Đăng ký điều lệ hợp tác xã sữa đổi. HTX và doanh nghiệp
289 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi mất). HTX và doanh nghiệp
290 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (bị hư hỏng). HTX và doanh nghiệp
291 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
292 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất). HTX và doanh nghiệp
293 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng) HTX và doanh nghiệp
294 Đăng ký thành lập hợp tác xã. HTX và doanh nghiệp
295 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Công thương
296 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Công thương
297 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Công thương
Hiển thị 281 - 297 of 297 kết quả.
của 15