Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiết tham gia hoạt động Hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hai về sức khỏe Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
22 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa
23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa
24 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động - Tiền lương
25 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động - Tiền lương
26 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
27 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề Phòng, chống tệ nạn xã hội
28 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
29 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện others
30 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. others
31 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng kỹ thuật đô thị
32 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
33 Đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
34 Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
35 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
36 Thủ tục đăng ký hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
37 Đăng ký khi Hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
38 Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
39 Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
40 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
Hiển thị 21 - 40 of 284 kết quả.
của 15