Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
22 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
23 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước
24 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước
25 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lưu thông hàng hóa trong nước
26 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
28 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
29 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
30 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
31 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại, tố cáo
32 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân, giải quyết KN, TC
33 Thủ tục xử lý đơn thư tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại, tố cáo
34 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
35 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
36 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
37 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
38 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
39 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
40 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
Hiển thị 21 - 40 of 280 kết quả.
của 14