Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
22 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Đấu thầu
23 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đấu thầu
24 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Đấu thầu
25 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
26 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
27 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Đấu thầu
28 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Đấu thầu
29 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
30 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Đấu thầu
31 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Đấu thầu
32 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
33 Thủ tục phê duyệt danh sách ngắn Đấu thầu
34 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Đấu thầu
35 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu thầu
36 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Đấu thầu
37 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Đấu thầu
38 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu
39 Mở thầu Đấu thầu
40 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đấu thầu
Hiển thị 21 - 40 of 284 kết quả.
của 15