Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Hợp nhất; sáp nhập; chia, tách Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
22 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
23 Tự giải thể đối với Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
24 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã (trừ quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập). Hội, Tổ chức phi Chính phủ
25 Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
26 Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
27 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
28 Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
29 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn. Hội, Tổ chức phi Chính phủ
30 Thủ tục hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
31 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
32 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
33 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
34 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
35 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
36 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
37 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
38 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
39 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
40 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ tịch
Hiển thị 21 - 40 of 264 kết quả.
của 14