Cơ Quan Thực Hiện Cơ Quan Thực Hiện

Thủ Tục Hành Chính Mới Thủ Tục Hành Chính Mới

Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thanh Tra, khiếu nại tố cáo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục giải quyết tố cáo Thanh Tra, khiếu nại tố cáo
2 Thủ tục xử lý đơn thư Thanh Tra, khiếu nại tố cáo
3 Thủ tục tiếp công dân Thanh Tra, khiếu nại tố cáo
4 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai Thanh Tra, khiếu nại tố cáo
5 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh Tra, khiếu nại tố cáo
Hiển thị 5 kết quả
của 1